Tháp Maslow trong Marketing là gì? Ví dụ về tháp nhu cầu Maslow

Tháp Maslow trong Marketing là một lý thuyết của Abraham Maslow, một lý thuyết rất nổi tiếng, được áp dụng và giảng dạy rộng rãi khắp mọi nơi trên thế giới. Theo thời gian, lý thuyết này có nhiều sự thay đổi nhưng vẫn là một nguồn tham khảo đáng tin cậy cho những ai muốn thấu hiểu tâm lý con người.

Tháp Maslow trong Marketing là gì
Tháp Maslow trong Marketing là gì

1. Tháp Maslow trong Marketing là gì?

Tháp Maslow trong Marketing là một lý thuyết về tâm lý học được đề xuất bởi Abraham Maslow trong bài viết “A Theory of Human Motivation” năm 1943 trong Đánh giá Tâm lý học. Maslow sau đó đã mở rộng ý tưởng bao gồm những quan sát của ông về sự tò mò bẩm sinh của con người. Các lý thuyết của ông song song với nhiều lý thuyết khác về tâm lý học phát triển của con người, một số trong đó tập trung vào việc mô tả các giai đoạn tăng trưởng ở người.

Sau đó, ông đã tạo ra một hệ thống phân loại phản ánh nhu cầu phổ biến của xã hội làm cơ sở và sau đó tiến tới những cảm xúc có được nhiều hơn. Hệ thống nhu cầu của Maslow được sử dụng để nghiên cứu cách con người thực sự tham gia vào động lực hành vi.

Tháp Maslow trong Marketing đã sử dụng các thuật ngữ “sinh lý”, “an toàn”, “thuộc về tình yêu”, “nhu cầu xã hội” hoặc “lòng tự trọng” và “tự thể hiện” để mô tả mô hình mà động lực của con người thường di chuyển. Điều này có nghĩa là để động lực phát sinh ở giai đoạn tiếp theo, mỗi giai đoạn phải được thỏa mãn trong chính cá nhân họ.

 

Ngoài ra, Tháp Maslow trong Marketing là cơ sở chính để biết nỗ lực và động lực có tương quan như thế nào khi thảo luận về hành vi của con người. Mỗi cấp độ riêng lẻ này chứa một lượng cảm giác bên trong nhất định phải được đáp ứng để một cá nhân hoàn thành hệ thống phân cấp của họ. Mục tiêu của Tháp Maslow trong Marketing là đạt được cấp độ hoặc giai đoạn thứ năm: tự thể hiện.

Tháp Maslow trong Marketing đã được thể hiện đầy đủ trong cuốn sách “Motivation and Personality” năm 1954 của ông. Hệ thống phân cấp vẫn là một khuôn khổ rất phổ biến trong nghiên cứu xã hội học, đào tạo quản lý và hướng dẫn tâm lý học thứ cấp và cao hơn.

Tháp Maslow trong Marketing đã được sửa đổi theo thời gian. Tháp Maslow trong Marketing ban đầu nói rằng mức độ thấp hơn phải được thỏa mãn và hoàn thành trước khi chuyển sang một mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên, ngày nay các học giả thích nghĩ về các cấp độ này là liên tục chồng chéo lẫn nhau. Điều này có nghĩa là các cấp thấp hơn có thể được ưu tiên trở lại so với các cấp khác tại bất kỳ thời điểm nào.

Xem thêm: Mô tả khách hàng mục tiêu gồm những gì? Ví dụ về mô tả chân dung khách hàng mục tiêu

Tháp Maslow trong Marketing là một lý thuyết về tâm lý học được đề xuất bởi Abraham Maslow
Tháp Maslow trong Marketing là một lý thuyết về tâm lý học được đề xuất bởi Abraham Maslow

2. Ví dụ về tháp nhu cầu Maslow

Tháp Maslow trong Marketing thường được mô tả theo hình dạng của một kim tự tháp với những nhu cầu cơ bản nhất, lớn nhất ở phía dưới và nhu cầu tự thể hiện và siêu việt ở phía trên. Nói cách khác, các nhu cầu cơ bản nhất của cá nhân phải được đáp ứng trước khi họ có động lực để đạt được nhu cầu cấp cao hơn.

Bốn cấp cơ bản nhất của Tháp Maslow trong Marketing chứa những điều kiện mà Maslow gọi là “nhu cầu thiếu”: lòng tự trọng, tình bạn – tình yêu, an toàn và nhu cầu thể chất. Nếu những “nhu cầu thiếu hụt” này không được đáp ứng – ngoại trừ nhu cầu cơ bản nhất (sinh lý) – chúng có thể không có dấu hiệu thể hiện ra bên ngoài, nhưng cá nhân sẽ cảm thấy lo lắng và căng thẳng.

Tháp Maslow trong Marketing cho thấy rằng mức độ nhu cầu cơ bản nhất phải được đáp ứng trước khi có khao khát về nhu cầu khác. Maslow cũng đặt ra thuật ngữ “siêu năng lực” để mô tả động lực của những người vượt quá phạm vi của các nhu cầu cơ bản và phấn đấu để cải thiện liên tục.

Bộ não con người là một hệ thống phức tạp và chứa các quá trình song song chạy cùng một lúc, do đó nhiều động lực khác nhau từ các cấp bậc khác nhau của Maslow có thể xảy ra cùng một lúc. Maslow đã nói rõ ràng về các cấp độ của tháp nhu cầu và sự hài lòng của họ bằng các thuật ngữ như “tương đối”, “chung” và “chủ yếu”.

5 tầng của Tháp Maslow trong Marketing:

 • Tầng thứ nhất: Các nhu cầu căn bản nhất thuộc về “thể lý” (Physiological) – thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ, tình dục, bài tiết, thở, nghỉ ngơi.
 • Tầng thứ hai: Nhu cầu an toàn (Safety) – cần có cảm giác yên tâm về an toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản được đảm bảo.
 • Tầng thứ ba: Nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc (Love/ Belonging) – muốn được trong một nhóm cộng đồng nào đó, muốn có gia đình yên ấm, bạn bè thân hữu tin cậy.
 • Tầng thứ tư: Nhu cầu được quý trọng, kính mến (Esteem) – cần có cảm giác được tôn trọng, kính mến, được tin tưởng.
 • Tầng thứ năm: Nhu cầu về tự thể hiện bản thân cường độ cao (Self-actualization) – muốn sáng tạo, được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân, trình diễn mình, có được và được công nhận là thành đạt.

Xem thêm: 5 phương pháp phân khúc thị trường trong Marketing

5 tầng của Tháp Maslow trong Marketing
5 tầng của Tháp Maslow trong Marketing

2.1 Physiological

Nhu cầu sinh lý là một khái niệm nguồn để giải thích và nuôi dưỡng nền tảng của động lực khác. Khái niệm này là yêu cầu vật lý chính cho sự sống còn của con người. Điều này có nghĩa là nhu cầu sinh lý là nhu cầu phổ quát của con người.

Nhu cầu sinh lý được xem xét từ động lực bên trong của con người theo Tháp Maslow trong Marketing. Lý thuyết này nói rằng: con người buộc phải đáp ứng những nhu cầu sinh lý này trước tiên để theo đuổi sự thỏa mãn ở mức độ cao hơn. Nếu những nhu cầu này không được đáp ứng, nó sẽ dẫn đến sự gia tăng sự bất mãn trong một cá nhân.

Nhu cầu sinh lý có thể được định nghĩa dựa trên đặc điểm và trạng thái. Nhu cầu sinh lý như những đặc điểm ám chỉ đến nhu cầu lâu dài, không thay đổi được, đó là những yêu cầu của cuộc sống cơ bản của con người. Nhu cầu sinh lý như một trạng thái ám chỉ sự giảm khoái cảm và sự gia tăng cho một động lực để thực hiện một điều cần thiết.

Để theo đuổi động lực nội tại ở thứ bậc cao của Maslow, trước tiên phải đáp ứng nhu cầu sinh lý. Điều này có nghĩa là nếu một con người đang vật lộn để đáp ứng nhu cầu sinh lý của họ, thì về bản chất họ không có khả năng theo đuổi sự an toàn, xã hội, lòng tự trọng và tự thể hiện.

Nhu cầu sinh lý của Tháp Maslow trong Marketing bao gồm:

 • Cân bằng nội môi
 • Sức khỏe
 • Thực phẩm và nước
 • Ngủ
 • Quần áo
 • Nơi trú ẩn
Nhu cầu sinh lý (Physiological) của Tháp Maslow trong Marketing
Nhu cầu sinh lý (Physiological) của Tháp Maslow trong Marketing

2.2 Safety

Một khi nhu cầu sinh lý của một người tương đối thỏa mãn, nhu cầu an toàn của họ được ưu tiên và chi phối hành vi. Trong trường hợp không có sự an toàn về thể chất – do chiến tranh, thảm họa tự nhiên, bạo lực gia đình, lạm dụng thời thơ ấu, phân biệt chủng tộc, v.v. – mọi người có thể (tái) trải qua rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Trong trường hợp không có điều kiện kinh tế – do khủng hoảng kinh tế và thiếu cơ hội làm việc – những nhu cầu an toàn này thể hiện theo các cách như ưu tiên bảo đảm công việc, thủ tục khiếu nại, tài khoản tiết kiệm, chính sách bảo hiểm, chứng nhận nhà ở,.. vv. Mức độ này có nhiều khả năng chiếm ưu thế ở trẻ em vì chúng thường có nhu cầu lớn hơn để cảm thấy an toàn.

Nhu cầu an toàn và an ninh là việc giữ cho chúng ta an toàn, khỏi bị tổn hại. Chúng bao gồm nơi trú ẩn, an ninh công việc, sức khỏe và môi trường an toàn. Nếu một người không cảm thấy an toàn trong môi trường của họ, họ sẽ cố gắng tìm sự an toàn trước khi họ cố gắng đáp ứng bất kỳ mức sống nào cao hơn, nhưng nhu cầu an toàn không quan trọng bằng nhu cầu sinh lý cơ bản.

Nhu cầu an toàn và bảo mật của Tháp Maslow trong Marketing bao gồm:

 • An ninh cá nhân
 • An ninh cảm xúc
 • An ninh tài chính
 • Sức khỏe và hạnh phúc
 • Nhu cầu an toàn chống lại tai nạn / bệnh tật và tác động bất lợi của chúng

Xem thêm: 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng

Nhu cầu an toàn (Safety) của Tháp Maslow trong Marketing
Nhu cầu an toàn (Safety) của Tháp Maslow trong Marketing

2.3 Love/ Belonging

Sau khi đã được đáp ứng nhu cầu sinh lý và an toàn, mức độ thứ ba của nhu cầu của con người nằm giữa các cá nhân và gồm các cảm giác cần thuộc về. Nhu cầu này đặc biệt phát triển mạnh mẽ trong trong thời thơ ấu và nó có thể vượt qua cả nhu cầu an toàn như đã được quan sát ở những đứa trẻ phải ở với cha mẹ bạo hành, ngược đãi.

Sự thiếu sót trong mức độ này về các yếu tố về bị bỏ mặc, trốn tránh, tẩy chay… có thể gây các tác động tiêu cực đến khả năng tạo dựng và duy trì các cảm xúc trong các mối quan hệ.

Nhu cầu xã hội của Tháp Maslow trong Marketing bao gồm:

 • Tình bạn
 • Sự thân mật
 • Tình gia đình

Theo Maslow, con người sở hữu một nhu cầu tình cảm về cảm giác muốn được thuộc về và chấp nhận trong một nhóm xã hội nào đó dù lớn hay nhỏ. Ví dụ, những nhóm lớn bao gồm các câu lạc bộ, đồng nghiệp, tôn giáo, tổ chức chuyên nghiệp đội thể thao, băng đảng và cộng đồng trực tuyến.

Một số ví dụ về các kết nối xã hội nhỏ bao gồm các thành viên gia đình, đối tác thân mật, cố vấn, đồng nghiệp và tâm sự. Con người cần yêu và được yêu – cả tình dục và phi tình dục – bởi người khác. Nhiều người trở nên dễ bị cô đơn, lo lắng xã hội và trầm cảm lâm sàng khi không có tình yêu hoặc yếu tố “được thuộc về” này.

Nhu cầu thuộc về này có thể khắc phục các nhu cầu sinh lý và an ninh, tùy thuộc vào sức mạnh của áp lực ngang hàng. Ngược lại, đối với một số cá nhân, nhu cầu về lòng tự trọng quan trọng hơn nhu cầu thuộc về; và đối với những người khác, nhu cầu thực hiện sáng tạo có thể thay thế ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất.

Xem thêm: Áp dụng học thuyết của Freud trong Marketing

Nhu cầu yêu thương, thuộc về (Love_ Belonging) của Tháp Maslow trong Marketing
Nhu cầu yêu thương, thuộc về (Love_ Belonging) của Tháp Maslow trong Marketing

2.4 Esteem

Hầu hết mọi người đều có nhu cầu tự tôn và lòng tự trọng ổn định. Tháp Maslow trong Marketing lưu ý hai phiên bản về nhu cầu quý trọng: phiên bản “thấp hơn” và phiên bản “cao hơn”. Phiên bản “thấp hơn” của lòng tự trọng là nhu cầu tôn trọng người khác, và có thể bao gồm nhu cầu về địa vị, sự công nhận, danh tiếng, uy tín và sự chú ý. Phiên bản “cao hơn” thể hiện là nhu cầu tự trọng và có thể bao gồm nhu cầu về sức mạnh, năng lực, làm chủ, tự tin, độc lập và tự do.

Phiên bản “cao hơn” này có hướng dẫn, “hệ thống phân cấp có liên quan với nhau chứ không tách rời nhau”. Điều này có nghĩa là lòng tự trọng và các cấp độ tiếp theo không được tách biệt nghiêm ngặt; thay vào đó, các cấp có liên quan chặt chẽ.Nhu cầu về lòng tự trọng là nhu cầu bản ngã hoặc nhu cầu địa vị. Mọi người phát triển mối quan tâm với việc nhận được sự công nhận, địa vị, tầm quan trọng và sự tôn trọng từ người khác.

Hầu hết con người có nhu cầu cảm thấy được tôn trọng; điều này bao gồm nhu cầu có lòng tự trọng và tự trọng. Esteem thể hiện mong muốn điển hình của con người để được người khác chấp nhận và coi trọng. Mọi người thường tham gia vào một nghề nghiệp hoặc sở thích để được công nhận. Những hoạt động này mang lại cho người đó cảm giác đóng góp hoặc giá trị.

Lòng tự trọng thấp hoặc mặc cảm có thể dẫn đến sự mất cân bằng trong cấp độ này trong hệ thống phân cấp. Những người có lòng tự trọng thấp thường cần sự tôn trọng từ người khác; họ có thể cảm thấy cần phải tìm kiếm danh tiếng hoặc vinh quang. Tuy nhiên, danh tiếng hay vinh quang sẽ không giúp người đó xây dựng lòng tự trọng cho đến khi họ chấp nhận họ là ai trong nội bộ. Mất cân bằng tâm lý như trầm cảm có thể khiến người ta mất tập trung vào việc có được lòng tự trọng cao hơn.

Xem thêm: Nhóm tham khảo là gì trong Marketing? Các loại nhóm tham khảo

Nhu cầu được tôn trọng (Esteem) của Tháp Maslow trong Marketing
Nhu cầu được tôn trọng (Esteem) của Tháp Maslow trong Marketing

2.5 Self-actualization

“What a man can be, he must be”, lời trích dẫn này là cơ sở cho nhu cầu nhận thức về tự thể hiện bản thân. Cấp độ nhu cầu này đề cập đến việc nhận ra năng lực đầy đủ của một người. Maslow giải thích câu trên như là mong ước có thể làm được tất cả những gì mà người đó có khả năng, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Mỗi cá nhân nhận thức hoặc chú ý đến nhu cầu này thì khác biệt nhau. Có người thì mong muốn có sức mạnh, người thì muốn trở thành cha mẹ lý tưởng, thắng các cuộc thi thế vận hội, hoặc là sáng tạo nghệ thuật, chụp ảnh, cũng có thể phát minh. Ông tin rằng muốn hiểu rõ nhu cầu tự thể hiện này, người đó không chỉ thành công ở những cấp độ trước của tháp nhu cầu, mà còn kiểm soát được chúng.

Tự thể hiện được mô tả như là hệ thống dựa trên giá trị khi thảo luận về vai trò tạo nên động lực; tự thể hiện được hiểu như là mục tiêu – một động lực rõ ràng, và những nấc nhu cầu trước đó chẳng qua chính là từng bước một để đạt được đỉnh cao nhất – tự thể hiện; một động lực rõ ràng là mục tiêu của hệ thống phần thưởng, được sử dụng để thúc đẩy hoàn thành các giá trị hoặc mục tiêu nhất định.

Các cá nhân có động lực để theo đuổi mục tiêu này tìm kiếm và hiểu nhu cầu, mối quan hệ và ý thức về bản thân của họ được thể hiện như thế nào thông qua hành vi của họ. Tự thể hiện có thể bao gồm:

 • Tìm kiếm cộng sự
 • Nuôi dạy con cái
 • Sử dụng và phát triển tài năng, năng lực
 • Theo đuổi mục tiêu

Trong những năm cuối đời, Abraham Maslow đã khám phá thêm một chiều động lực, đồng thời chỉ trích tầm nhìn ban đầu của ông về tự thể hiện. Theo lý thuyết sau này, người ta tìm thấy sự nhận thức đầy đủ nhất trong việc đưa bản thân mình vào một thứ gì đó vượt ra ngoài bản thân, ví dụ, trong lòng vị tha hoặc tâm linh.

Ông đánh đồng điều này với mong muốn đạt đến vô hạn. “Siêu việt đề cập đến mức độ cao nhất và toàn diện nhất hoặc toàn diện nhất của ý thức con người, hành xử và liên hệ, như là kết quả chứ không phải là mức độ trung bình, đối với người khác, đối với con người nói chung, đối với các loài khác, đối với tự nhiên và đối với vũ trụ ”

Xem thêm: Tiểu văn hóa là gì trong Marketing? Ví dụ về tiểu văn hóa ở Việt Nam

Nhu cầu tự thể hiện (Self-actualization) của Tháp Maslow trong Marketing
Nhu cầu tự thể hiện (Self-actualization) của Tháp Maslow trong Marketing

Brade Mar

5/5 - (10 bình chọn)

Cong-viec-Marketing