CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi hiểu bạn rất quan tâm về chính sách bảo mật, dữ liệu cá nhân cũng như cách dữ liệu của bạn được sử dụng, và chúng tôi muốn bạn biết rằng Brade Mar rất rõ ràng và cẩn thận trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo về Chính sách Bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu về loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và những gì mà chúng tôi sẽ làm với dữ liệu cá nhân.Vui lòng dành thời gian đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi và nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email brademar.contact@gmail.comBạn cũng có thể sử dụng các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi (được ghim ở phần cuối trang Web) để liên lạc với chúng tôi.Chúng tôi trình bày Chính sách Bảo mật này một cách đơn giản nhất, nhưng nếu bạn không hiểu rõ về các thuật ngữ như cookies, địa chỉ IP, trình duyệt, v.v. vui lòng tra cứu các công cụ tìm kiếm để tìm hiểu thêm.

Người Thu Thập Dữ Liệu

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho Brade Mar hoặc được thu thập bởi Brade Mar đều chịu sự kiểm soát của Brade Mar.

Thông báo về Chính sách Bảo mật này áp dụng đối với dữ liệu cá nhân do Brade Mar thu thập, liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Trong Thông báo này, “Brade Mar” nghĩa là trang Web Brade Mar tại địa chỉ https://brademar.com và bất kỳ trang mạng xã hội nào trực tiếp hoặc gián tiếp thuộc sở hữu và/ hoặc chịu kiểm soát của Brade Mar mà bạn đang tương tác.

Mục Đích Và Cách Thức Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng Cookies và Web Beacons trên trang Web của chúng tôi. Đối tác quảng cáo của chúng tôi hiện tại là Google. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại tại trang Chính sách Bảo mật này.

Các máy chủ quảng cáo hoặc nhà quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ cho các mẫu quảng cáo và các đường dẫn, hiển thị trên trang Web của chúng tôi, gửi trực tiếp tới trình duyệt của bạn. Họ tự động thu thập địa chỉ IP của bạn.

Các công nghệ khác (như Cookies, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các nhà quảng cáo, mục đích để đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo của họ cũng như cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các Cookies này, nó chỉ được sử dụng bởi các nhà quảng cáo (bên thứ ba). Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của các máy chủ quảng cáo (của các nhà quảng cáo) để biết thêm thông tin. Chính sách Bảo mật của chúng tôi không áp dụng cũng như không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang Web khác.

Bằng việc sử dụng trang Web này, bạn mặc định chấp nhận những Chính sách Bảo mật trên.

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Brade Mar rất xem trọng tính bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị lạm dụng, can thiệp, mất, truy cập trái phép, điều chỉnh hoặc tiết lộ.

Việc tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được cho phép giữa các nhân viên và đối tác của chúng tôi trên cơ sở cần phải biết và tuân theo các nghĩa vụ bảo mật khi dữ liệu được xử lý bởi các bên thứ ba.

Chúng tôi cam kết không bán, lạm dụng, truy cập bất hợp pháp vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo về Chính sách Bảo mật này khi cần thiết để phản ánh phản hồi của người dùng.

Chúng tôi mong rằng bạn thường xuyên đọc lại trang Chính sách Bảo mật này để đảm bảo đã được cập nhật phiên bản Chính sách Bảo mật mới nhất. Việc bạn sử dụng trang Web sẽ được xem như sự chấp nhận phiên bản hiện tại của Chính sách Bảo mật này.