Những bảng sau đây liệt kê Top 100 thương hiệu sản phẩm và thương hiệu công ty có giá trị nhất thế giới (Most Valuable Brands) được công bố bởi của các tổ chức uy tín, gồm:

  • Interbrand: Best Global Brands
  • Brand Finance: BrandFinance Global 500
  • Forbes: The World’s Most Valuable Brands
  • Fortune: Năm 2021, Forbes chưa công bố danh sách, vì vậy chúng tôi sẽ lấy danh sách từ Fortune Global 500

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu bao gồm doanh số bán hàng, thị phần, vốn hóa thị trường, độ nhận biết về thương hiệu, sản phẩm, mức độ phổ biến, hình ảnh thương hiệu, v.v. Mỗi tổ chức sẽ lựa chọn những yếu tố riêng để tính toán giá trị thương hiệu. Bạn đọc nên lưu ý rằng các danh sách xếp hạng này không phải là tuyệt đối, vì không có số liệu thống nhất để xác định giá trị thương hiệu.

MOST VALUABLE BRANDS

Năm 2021
Xếp hạng
Interbrand
Brand Finance
Fortune
1
Apple
Logo cua Apple
Apple
Logo cua Apple
Walmart
Logo cua Walmart
2
Amazon
Logo cua Amazon
Amazon
Logo cua Amazon
State Grid
Logo cua State Grid Corporation of China
3
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Google
Logo cua Google
Amazon
Logo cua Amazon
4
Google
Logo cua Google
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
CNPC
Logo cua CNPC
5
Samsung
Logo cua Samsung
Samsung
Logo cua Samsung
Sinopec
Logo cua Sinopec
6
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Walmart
Logo cua Walmart
Apple
Logo cua Apple
7
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Facebook
Logo cua Facebook
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
8
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
ICBC
Logo cua ICBC
UnitedHealth Group
Logo cua UnitedHealth Group
9
McDonald's
Logo cua McDonalds
Verizon
Logo cua Verizon Communications
Toyota
Logo cua Toyota Motor
10
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
WeChat
Logo cua WeChat
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
11
Nike
Logo cua Nike
China Construction Bank
Logo cua China Construction Bank
Berkshire Hathaway
Logo cua Berkshire Hathaway
12
BMW
Logo cua BMW AG
Toyota
Logo cua Toyota Motor
McKesson
Logo cua McKesson
13
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
CSCEC
Logo cua China State Construction Engineering
14
Tesla
Logo cua Tesla
Tencent
Logo cua Tencent
Saudi Aramco
Logo cua Saudi Aramco
15
Facebook
Logo cua Facebook
Huawei
Logo cua Huawei
Samsung
Logo cua Samsung
16
Cisco
Logo cua Cisco
State Grid
Logo cua State Grid Corporation of China
Ping An
Logo cua Ping An Bank
17
Intel
Logo cua Intel Corporation
Ping An
Logo cua Ping An Bank
AmerisourceBergen
Logo cua AmerisourceBergen
18
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
Taobao
Logo cua Taobao
BP
Logo cua BP
19
Instagram
Logo cua Instagram
Agricultural Bank Of China
Logo cua Agricultural Bank Of China
Shell
Logo cua Shell
20
SAP
Logo cua SAP
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
ICBC
Logo cua ICBC
21
Adobe
Logo cua Adobe
AT&T
Logo cua ATT
Alphabet
Logo cua Alphabet
22
Chanel
Logo cua Chanel
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
Foxconn
Logo cua
23
Hermes Paris
Logo cua Hermes
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
ExxonMobil
Logo cua
24
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
Tmall
Logo cua Tmall
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
25
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Bank of China
Logo cua Bank of China
China Construction Bank
Logo cua China Construction Bank
26
YouTube
Logo cua YouTube
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
AT&T
Logo cua ATT
27
IKEA
Logo cua IKEA
Moutai
Logo cua Moutai
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
28
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Shell
Logo cua Shell
Cigna
Logo cua Cigna
29
UPS
Logo cua United Parcel Service
BMW
Logo cua BMW AG
Agricultural Bank Of China
Logo cua Agricultural Bank Of China
30
American Express
Logo cua American
Alibaba
Logo cua Alibaba.com
Cardinal Health
Logo cua Cardinal Health
31
General Electric
Logo cua General Electric
Starbucks
Logo cua Starbucks
Trafigura
Logo cua Trafigura
32
Accenture
Logo cua Accenture
China Mobile
Logo cua China Mobile
China Life
Logo cua China Life
33
Gucci
Logo cua Gucci
Saudi Aramco
Logo cua Saudi Aramco
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
34
Allianz
Logo cua Allianz
Mitsubishi Group
Logo cua Mitsubishi Group
Glencore
Logo cua Glencore
35
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
China Railway Group
Logo cua China Railway Group
36
Netflix
Logo cua
Porsche
Logo cua Porsche
Walgreens Boots Alliance
Logo cua Walgreens Boots Alliance
37
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
NTT Group
Logo cua Nippon Telegraph and Telephone
Exor
Logo cua EXOR
38
Salesforce
Logo cua Salesforce
McDonald's
Logo cua McDonalds
Allianz
Logo cua Allianz
39
Visa
Logo cua Visa
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Bank of China
Logo cua Bank of China
40
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
Bank of America
Logo cua Bank of America
Kroger
Logo cua The Kroger Company
41
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
Citigroup
Logo cua Citigroup
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
42
PayPal
Logo cua PayPal
Tesla
Logo cua Tesla
China Railway Construction
Logo cua China Railway Construction
43
H&M
Logo cua HM
Intel
Logo cua Intel Corporation
JPMorgan Chase
Logo cua JPMorgan Chase
44
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
Huawei
Logo cua Huawei
45
ZARA
Logo cua Zara
PetroChina
Logo cua PetroChina
Verizon
Logo cua Verizon Communications
46
Saudi Aramco
Logo cua Saudi Aramco
Honda
Logo cua Honda Motor Company
AXA
Logo cua
47
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
Nike
Logo cua Nike
Ford
Logo cua Ford Motor Company
48
AXA
Logo cua
CSCEC
Logo cua China State Construction Engineering
Honda
Logo cua Honda Motor Company
49
Adidas
Logo cua Adidas
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
General Motors
Logo cua General Motors Company
50
MasterCard
Logo cua MasterCard
UPS
Logo cua United Parcel Service
Anthem
Logo cua Anthem
51
Starbucks
Logo cua Starbucks
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
Mitsubishi Group
Logo cua Mitsubishi Group
52
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
Total
Logo cua TotalEnergies
53
L'Oréal
Logo cua LOreal
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
54
Citigroup
Logo cua Citigroup
UnitedHealth Group
Logo cua UnitedHealth Group
BMW
Logo cua BMW AG
55
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
NTT Group
Logo cua Nippon Telegraph and Telephone
56
eBay
Logo cua eBay
Deloitte
Logo cua Deloitte
China Mobile
Logo cua China Mobile
57
Philips
Logo cua Philips
Visa
Logo cua Visa
Centene
Logo cua Centene
58
Porsche
Logo cua Porsche
Sinopec
Logo cua Sinopec
Japan Post Holdings
Logo cua Japan Post Holdings
59
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
JD.com
Logo cua JD.com
60
Siemens
Logo cua Siemens
Accenture
Logo cua Accenture
SAIC Motor
Logo cua SAIC Motor
61
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
Wuliangye
Logo cua Wuliangye
China Communications Construction Company
Logo cua China Communications Construction Company
62
Nestlé
Logo cua Nestle
Xfinity
Logo cua Xfinity
Fannie Mae
Logo cua Fannie Mae
63
HP
Logo cua HP
Instagram
Logo cua Instagram
Alibaba
Logo cua Alibaba.com
64
HSBC
Logo cua HSBC
Netflix
Logo cua
Comcast
Logo cua Comcast Corporation
65
Danone
Logo cua Danone
Sumitomo Group
Logo cua Sumitomo Group
China Minmetals
Logo cua China Minmetals
66
Spotify
Logo cua Spotify
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
FAW Group
Logo cua FAW Group
67
3M
Logo cua 3M Company
American Express
Logo cua American
Hengli Group
Logo cua Hengli Group
68
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
JD.com
Logo cua JD.com
Amer International Group
Logo cua Amer International Group
69
Morgan Stanley
Logo cua Morgan Stanley
FedEx
Logo cua
China Resources
Logo cua China Resources
70
Nintendo
Logo cua Nintendo
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Shandong Energy
Logo cua Shandong Energy
71
Lego
Logo cua The Lego Group
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Itochu
Logo cua Itochu
72
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
China Life
Logo cua China Life
China Baowu Steel
Logo cua China Baowu Steel
73
Cartier
Logo cua Cartier
Mitsui Conglomerate
Logo cua Mitsui Conglomerate
Gruppo Generali
Logo cua Generali Group
74
Santander
Logo cua Santander
PWC
Logo cua PWC
China Post
Logo cua China Post
75
FedEx
Logo cua
Spectrum
Logo cua Spectrum
Chevron
Logo cua Chevron Corporation
76
Ferrari
Logo cua Ferrari
BP
Logo cua BP
Dell
Logo cua Dell Technologies
77
Dior
Logo cua Christian Dior
Tata Group
Logo cua Tata Group
Bank of America
Logo cua Bank of America
78
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
SK Group
Logo cua SK Group
Target
Logo cua Target Corporation
79
Canon
Logo cua Canon
China Merchants Bank
Logo cua China Merchants Bank
Nestlé
Logo cua Nestle
80
DHL
Logo cua Deutsche Post
Target
Logo cua Target Corporation
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
81
Jack Daniel's
Logo cua Jack Daniels
Siemens
Logo cua Siemens
Marathon Petroleum
Logo cua Marathon Petroleum
82
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
Uber
Logo cua Uber
Citigroup
Logo cua Citigroup
83
LinkedIn
Logo cua LinkedIn
EY
Logo cua Ernst Young
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
84
Hewlett Packard Enterprise
Logo cua Hewlett Packard Enterprise
Allianz
Logo cua Allianz
Gazprom
Logo cua Gazprom
85
Huawei
Logo cua Huawei
Evergrande
Logo cua Evergrande Group
Dongfeng Motor Corporation
Logo cua Dongfeng Motor Corporation
86
KIA
Logo cua Kia Corporation
Cisco
Logo cua Cisco
Facebook
Logo cua Facebook
87
Johnson and Johnson
Logo cua Johnson Johnson
Country Garden
Logo cua Country Garden
Ahold Delhaize
Logo cua Ahold Delhaize
88
Panasonic
Logo cua Panasonic Corporation
Nestlé
Logo cua Nestle
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
89
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
Vodafone
Logo cua Vodafone
UPS
Logo cua United Parcel Service
90
Deere & Company
Logo cua Deere Company
MasterCard
Logo cua MasterCard
PICC Group
Logo cua PICC Group
91
Zoom
Logo cua Zoom
Orange
Logo cua Orange
China Southern Power Grid
Logo cua China Southern Power Grid
92
Tiffany & Co
Logo cua Tiffany Co
LG Group
Logo cua LG Electronics
CNOOC
Logo cua CNOOC
93
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Crédit Agricole
Logo cua Credit Agricole
94
Prada
Logo cua Prada
Dell
Logo cua Dell Technologies
Johnson and Johnson
Logo cua Johnson Johnson
95
Hennessy
Logo cua Hennessy
Bosch
Logo cua Robert Bosch GmbH
Hitachi
Logo cua Hitachi
96
MINI
Logo cua MINI
Total
Logo cua TotalEnergies
Carrefour
Logo cua tap doan ban le Carrefour
97
Burberry
Logo cua Burberry
General Electric
Logo cua General Electric
BNP Paribas
Logo cua BNP Paribas
98
Land Rover
Logo cua Land Rover
SAP
Logo cua SAP
Bosch
Logo cua Robert Bosch GmbH
99
Uber
Logo cua Uber
IKEA
Logo cua IKEA
Tesco
Logo cua Tesco
100
Sephora
Logo cua Sephora
Volvo
Logo cua Volvo Group
Aeon
Logo cua AEON
Năm 2020
Xếp hạng
Interbrand
Brand Finance
Forbes
1
Apple
Logo cua Apple
Amazon
Logo cua Amazon
Apple
Logo cua Apple
2
Amazon
Logo cua Amazon
Google
Logo cua Google
Google
Logo cua Google
3
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Apple
Logo cua Apple
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
4
Google
Logo cua Google
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Amazon
Logo cua Amazon
5
Samsung
Logo cua Samsung
Samsung
Logo cua Samsung
Facebook
Logo cua Facebook
6
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
ICBC
Logo cua ICBC
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
7
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Facebook
Logo cua Facebook
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
8
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
Walmart
Logo cua Walmart
Samsung
Logo cua Samsung
9
McDonald's
Logo cua McDonalds
Ping An
Logo cua Ping An Bank
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
10
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
Huawei
Logo cua Huawei
McDonald's
Logo cua McDonalds
11
BMW
Logo cua BMW AG
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
Toyota
Logo cua Toyota Motor
12
Intel
Logo cua Intel Corporation
Verizon
Logo cua Verizon Communications
Intel
Logo cua Intel Corporation
13
Facebook
Logo cua Facebook
China Construction Bank
Logo cua China Construction Bank
Nike
Logo cua Nike
14
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
AT&T
Logo cua ATT
AT&T
Logo cua ATT
15
Nike
Logo cua Nike
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Cisco
Logo cua Cisco
16
Cisco
Logo cua Cisco
State Grid
Logo cua State Grid Corporation of China
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
17
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
Verizon
Logo cua Verizon Communications
18
SAP
Logo cua SAP
Agricultural Bank Of China
Logo cua Agricultural Bank Of China
Visa
Logo cua Visa
19
Instagram
Logo cua Instagram
WeChat
Logo cua WeChat
Walmart
Logo cua Walmart
20
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Bank of China
Logo cua Bank of China
General Electric
Logo cua General Electric
21
Chanel
Logo cua Chanel
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
22
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
China Mobile
Logo cua China Mobile
SAP
Logo cua SAP
23
American Express
Logo cua American
Shell
Logo cua Shell
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
24
UPS
Logo cua United Parcel Service
Saudi Aramco
Logo cua Saudi Aramco
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
25
IKEA
Logo cua IKEA
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
26
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Tencent
Logo cua Tencent
Netflix
Logo cua
27
Adobe
Logo cua Adobe
Starbucks
Logo cua Starbucks
BMW
Logo cua BMW AG
28
Hermes Paris
Logo cua Hermes
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
American Express
Logo cua American
29
General Electric
Logo cua General Electric
BMW
Logo cua BMW AG
Honda
Logo cua Honda Motor Company
30
YouTube
Logo cua YouTube
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
L'Oréal
Logo cua LOreal
31
Accenture
Logo cua Accenture
Moutai
Logo cua Moutai
Gucci
Logo cua Gucci
32
Gucci
Logo cua Gucci
PetroChina
Logo cua PetroChina
Hermes Paris
Logo cua Hermes
33
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
34
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
Mitsubishi Group
Logo cua Mitsubishi Group
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
35
ZARA
Logo cua Zara
McDonald's
Logo cua McDonalds
Accenture
Logo cua Accenture
36
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Taobao
Logo cua Taobao
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
37
H&M
Logo cua HM
NTT Group
Logo cua Nippon Telegraph and Telephone
Starbucks
Logo cua Starbucks
38
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
Bank of America
Logo cua Bank of America
MasterCard
Logo cua MasterCard
39
Allianz
Logo cua Allianz
Nike
Logo cua Nike
Frito-Lay
Logo cua Frito Lay
40
Tesla
Logo cua Tesla
Porsche
Logo cua Porsche
IKEA
Logo cua IKEA
41
Netflix
Logo cua
Sinopec
Logo cua Sinopec
ZARA
Logo cua Zara
42
Ford
Logo cua Ford Motor Company
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
43
L'Oréal
Logo cua LOreal
Citigroup
Logo cua Citigroup
HSBC
Logo cua HSBC
44
Audi
Logo cua Audi
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Audi
Logo cua Audi
45
Visa
Logo cua Visa
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
46
eBay
Logo cua eBay
Deloitte
Logo cua Deloitte
Deloitte
Logo cua Deloitte
47
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
48
AXA
Logo cua
Tmall
Logo cua Tmall
UPS
Logo cua United Parcel Service
49
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
UPS
Logo cua United Parcel Service
Bank of America
Logo cua Bank of America
50
Adidas
Logo cua Adidas
American Express
Logo cua American
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
51
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
Xfinity
Logo cua Xfinity
Adidas
Logo cua Adidas
52
Citigroup
Logo cua Citigroup
UnitedHealth Group
Logo cua UnitedHealth Group
Chanel
Logo cua Chanel
53
Philips
Logo cua Philips
Sumitomo Group
Logo cua Sumitomo Group
Siemens
Logo cua Siemens
54
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
Intel
Logo cua Intel Corporation
Nestlé
Logo cua Nestle
55
Porsche
Logo cua Porsche
Visa
Logo cua Visa
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
56
MasterCard
Logo cua MasterCard
Instagram
Logo cua Instagram
Cartier
Logo cua Cartier
57
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
China Life
Logo cua China Life
Porsche
Logo cua Porsche
58
Salesforce
Logo cua Salesforce
Accenture
Logo cua Accenture
ESPN
Logo cua ESPN
59
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Allianz
Logo cua Allianz
Citigroup
Logo cua Citigroup
60
PayPal
Logo cua PayPal
CSCEC
Logo cua China State Construction Engineering
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
61
Siemens
Logo cua Siemens
PWC
Logo cua PWC
Adobe
Logo cua Adobe
62
Danone
Logo cua Danone
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
63
Nestlé
Logo cua Nestle
Mitsui Conglomerate
Logo cua Mitsui Conglomerate
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
64
HSBC
Logo cua HSBC
General Electric
Logo cua General Electric
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
65
HP
Logo cua HP
EY
Logo cua Ernst Young
eBay
Logo cua eBay
66
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
Chevrolet
Logo cua thuong hieu Chevrolet
67
3M
Logo cua 3M Company
Cisco
Logo cua Cisco
PayPal
Logo cua PayPal
68
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
BP
Logo cua BP
Ford
Logo cua Ford Motor Company
69
Morgan Stanley
Logo cua Morgan Stanley
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
Red Bull
Logo cua Red Bull
70
Spotify
Logo cua Spotify
Total
Logo cua TotalEnergies
PWC
Logo cua PWC
71
Canon
Logo cua Canon
FedEx
Logo cua
HP
Logo cua HP
72
Lego
Logo cua The Lego Group
Netflix
Logo cua
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
73
Cartier
Logo cua Cartier
China Merchants Bank
Logo cua China Merchants Bank
Fox Broadcasting Company
Logo cua Fox Broadcasting Company
74
Santander
Logo cua Santander
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
75
FedEx
Logo cua
Boeing
Logo cua Boeing
Lancôme
Logo cua Lancome
76
Nintendo
Logo cua Nintendo
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
H&M
Logo cua HM
77
Hewlett Packard Enterprise
Logo cua Hewlett Packard Enterprise
SK Group
Logo cua SK Group
Lexus
Logo cua thuong hieu
78
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
Wuliangye
Logo cua Wuliangye
Santander
Logo cua Santander
79
Ferrari
Logo cua Ferrari
Evergrande
Logo cua Evergrande Group
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
80
Huawei
Logo cua Huawei
Nestlé
Logo cua Nestle
Rolex
Logo cua
81
DHL
Logo cua Deutsche Post
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
82
Jack Daniel's
Logo cua Jack Daniels
China Telecom
Logo cua China Telecom
Danone
Logo cua Danone
83
Dior
Logo cua Christian Dior
Siemens
Logo cua Siemens
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
84
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
Tata Group
Logo cua Tata Group
Uniqlo
Logo cua Uniqlo
85
Panasonic
Logo cua Panasonic Corporation
MasterCard
Logo cua MasterCard
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
86
KIA
Logo cua Kia Corporation
Bosch
Logo cua Robert Bosch GmbH
Hennessy
Logo cua Hennessy
87
Johnson and Johnson
Logo cua Johnson Johnson
IKEA
Logo cua IKEA
Nintendo
Logo cua Nintendo
88
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
HSBC
Logo cua HSBC
AXA
Logo cua
89
Deere & Company
Logo cua Deere Company
Spectrum
Logo cua Spectrum
Allianz
Logo cua Allianz
90
LinkedIn
Logo cua LinkedIn
Vodafone
Logo cua Vodafone
Dell
Logo cua Dell Technologies
91
Hennessy
Logo cua Hennessy
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
92
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
Alibaba
Logo cua Alibaba.com
Lego
Logo cua The Lego Group
93
Land Rover
Logo cua Land Rover
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Huawei
Logo cua Huawei
94
Tiffany & Co
Logo cua Tiffany Co
AIA
Logo cua AIA
Deere & Company
Logo cua Deere Company
95
MINI
Logo cua MINI
Orange
Logo cua Orange
UBS
Logo cua UBS
96
Uber
Logo cua Uber
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
97
Burberry
Logo cua Burberry
Chevron
Logo cua Chevron Corporation
Burger King
Logo cua Burger King
98
Johnnie Walker
Logo cua thuong hieu Johnnie Walker
Gucci
Logo cua Gucci
EY
Logo cua Ernst Young
99
Prada
Logo cua Prada
Dell
Logo cua Dell Technologies
FedEx
Logo cua
100
Zoom
Logo cua Zoom
Santander
Logo cua Santander
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
Năm 2019
Xếp hạng
Interbrand
Brand Finance
Forbes
1
Apple
Logo cua Apple
Amazon
Logo cua Amazon
Apple
Logo cua Apple
2
Google
Logo cua Google
Apple
Logo cua Apple
Google
Logo cua Google
3
Amazon
Logo cua Amazon
Google
Logo cua Google
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
4
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Amazon
Logo cua Amazon
5
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Samsung
Logo cua Samsung
Facebook
Logo cua Facebook
6
Samsung
Logo cua Samsung
AT&T
Logo cua ATT
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
7
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Facebook
Logo cua Facebook
Samsung
Logo cua Samsung
8
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
ICBC
Logo cua ICBC
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
9
McDonald's
Logo cua McDonalds
Verizon
Logo cua Verizon Communications
Toyota
Logo cua Toyota Motor
10
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
China Construction Bank
Logo cua China Construction Bank
McDonald's
Logo cua McDonalds
11
BMW
Logo cua BMW AG
Walmart
Logo cua Walmart
AT&T
Logo cua ATT
12
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
Huawei
Logo cua Huawei
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
13
Intel
Logo cua Intel Corporation
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
Intel
Logo cua Intel Corporation
14
Facebook
Logo cua Facebook
Ping An
Logo cua Ping An Bank
Nike
Logo cua Nike
15
Cisco
Logo cua Cisco
China Mobile
Logo cua China Mobile
Cisco
Logo cua Cisco
16
Nike
Logo cua Nike
Agricultural Bank Of China
Logo cua Agricultural Bank Of China
General Electric
Logo cua General Electric
17
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
18
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
State Grid
Logo cua State Grid Corporation of China
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
19
General Electric
Logo cua General Electric
Bank of China
Logo cua Bank of China
Verizon
Logo cua Verizon Communications
20
SAP
Logo cua SAP
WeChat
Logo cua WeChat
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
21
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Tencent
Logo cua Tencent
BMW
Logo cua BMW AG
22
Chanel
Logo cua Chanel
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
SAP
Logo cua SAP
23
American Express
Logo cua American
Taobao
Logo cua Taobao
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
24
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
25
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
Visa
Logo cua Visa
26
IKEA
Logo cua IKEA
Shell
Logo cua Shell
Walmart
Logo cua Walmart
27
UPS
Logo cua United Parcel Service
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
American Express
Logo cua American
28
Hermes Paris
Logo cua Hermes
NTT Group
Logo cua Nippon Telegraph and Telephone
Honda
Logo cua Honda Motor Company
29
ZARA
Logo cua Zara
BMW
Logo cua BMW AG
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
30
H&M
Logo cua HM
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
Gucci
Logo cua Gucci
31
Accenture
Logo cua Accenture
Starbucks
Logo cua Starbucks
L'Oréal
Logo cua LOreal
32
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
YouTube
Logo cua YouTube
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
33
Gucci
Logo cua Gucci
PetroChina
Logo cua PetroChina
Hermes Paris
Logo cua Hermes
34
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
Bank of America
Logo cua Bank of America
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
35
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Tmall
Logo cua Tmall
Starbucks
Logo cua Starbucks
36
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Citigroup
Logo cua Citigroup
Accenture
Logo cua Accenture
37
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
38
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Netflix
Logo cua
39
Adobe
Logo cua Adobe
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
IKEA
Logo cua IKEA
40
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
Frito-Lay
Logo cua Frito Lay
41
Citigroup
Logo cua Citigroup
Nike
Logo cua Nike
Audi
Logo cua Audi
42
Audi
Logo cua Audi
Boeing
Logo cua Boeing
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
43
Allianz
Logo cua Allianz
McDonald's
Logo cua McDonalds
MasterCard
Logo cua MasterCard
44
eBay
Logo cua eBay
UnitedHealth Group
Logo cua UnitedHealth Group
Siemens
Logo cua Siemens
45
Adidas
Logo cua Adidas
Moutai
Logo cua Moutai
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
46
AXA
Logo cua
Deloitte
Logo cua Deloitte
ZARA
Logo cua Zara
47
HSBC
Logo cua HSBC
Porsche
Logo cua Porsche
ESPN
Logo cua ESPN
48
Starbucks
Logo cua Starbucks
UPS
Logo cua United Parcel Service
Ford
Logo cua Ford Motor Company
49
Philips
Logo cua Philips
Sinopec
Logo cua Sinopec
HSBC
Logo cua HSBC
50
Porsche
Logo cua Porsche
Intel
Logo cua Intel Corporation
Nestlé
Logo cua Nestle
51
L'Oréal
Logo cua LOreal
General Electric
Logo cua General Electric
UPS
Logo cua United Parcel Service
52
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Visa
Logo cua Visa
HP
Logo cua HP
53
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
American Express
Logo cua American
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
54
HP
Logo cua HP
Xfinity
Logo cua Xfinity
Deloitte
Logo cua Deloitte
55
Visa
Logo cua Visa
Sumitomo Group
Logo cua Sumitomo Group
Fox Broadcasting Company
Logo cua Fox Broadcasting Company
56
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
China Life
Logo cua China Life
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
57
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
Mitsubishi Group
Logo cua Mitsubishi Group
Bank of America
Logo cua Bank of America
58
Siemens
Logo cua Siemens
Accenture
Logo cua Accenture
H&M
Logo cua HM
59
Danone
Logo cua Danone
SK Group
Logo cua SK Group
Citigroup
Logo cua Citigroup
60
Nestlé
Logo cua Nestle
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
61
Canon
Logo cua Canon
CSCEC
Logo cua China State Construction Engineering
Adidas
Logo cua Adidas
62
MasterCard
Logo cua MasterCard
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
Porsche
Logo cua Porsche
63
Dell
Logo cua Dell Technologies
Total
Logo cua TotalEnergies
Chevrolet
Logo cua thuong hieu Chevrolet
64
3M
Logo cua 3M Company
PWC
Logo cua PWC
Cartier
Logo cua Cartier
65
Netflix
Logo cua
FedEx
Logo cua
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
66
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
Adobe
Logo cua Adobe
67
Santander
Logo cua Santander
EY
Logo cua Ernst Young
eBay
Logo cua eBay
68
Cartier
Logo cua Cartier
Allianz
Logo cua Allianz
PWC
Logo cua PWC
69
Morgan Stanley
Logo cua Morgan Stanley
Bosch
Logo cua Robert Bosch GmbH
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
70
Salesforce
Logo cua Salesforce
Dell
Logo cua Dell Technologies
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
71
Hewlett Packard Enterprise
Logo cua Hewlett Packard Enterprise
BP
Logo cua BP
Red Bull
Logo cua Red Bull
72
PayPal
Logo cua PayPal
Uber
Logo cua Uber
Lexus
Logo cua thuong hieu
73
FedEx
Logo cua
China Merchants Bank
Logo cua China Merchants Bank
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
74
Huawei
Logo cua Huawei
Cisco
Logo cua Cisco
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
75
Lego
Logo cua The Lego Group
Siemens
Logo cua Siemens
Santander
Logo cua Santander
76
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
IKEA
Logo cua IKEA
Danone
Logo cua Danone
77
Ferrari
Logo cua Ferrari
Vodafone
Logo cua Vodafone
PayPal
Logo cua PayPal
78
KIA
Logo cua Kia Corporation
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
Rolex
Logo cua
79
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
Netflix
Logo cua
Chanel
Logo cua Chanel
80
Jack Daniel's
Logo cua Jack Daniels
Mitsui Conglomerate
Logo cua Mitsui Conglomerate
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
81
Panasonic
Logo cua Panasonic Corporation
Orange
Logo cua Orange
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
82
Dior
Logo cua Christian Dior
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
83
DHL
Logo cua Deutsche Post
China Telecom
Logo cua China Telecom
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
84
Deere & Company
Logo cua Deere Company
Evergrande
Logo cua Evergrande Group
Uniqlo
Logo cua Uniqlo
85
Land Rover
Logo cua Land Rover
HSBC
Logo cua HSBC
Lancôme
Logo cua Lancome
86
Johnson and Johnson
Logo cua Johnson Johnson
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
87
Uber
Logo cua Uber
Nestlé
Logo cua Nestle
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
88
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
Audi
Logo cua Audi
RBC
Logo cua Royal Bank of Canada
89
Nintendo
Logo cua Nintendo
Tata Group
Logo cua Tata Group
FedEx
Logo cua
90
MINI
Logo cua MINI
Baidu
Logo cua Baidu
Dell
Logo cua Dell Technologies
91
Discovery Channel
Logo cua Discovery Channel
SoftBank
Logo cua SoftBank
Allianz
Logo cua Allianz
92
Spotify
Logo cua Spotify
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Nivea
Logo cua Nivea
93
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Philips
Logo cua Philips
94
Tiffany & Co
Logo cua Tiffany Co
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
95
Hennessy
Logo cua Hennessy
LG Group
Logo cua LG Electronics
Hewlett Packard Enterprise
Logo cua Hewlett Packard Enterprise
96
Burberry
Logo cua Burberry
ZARA
Logo cua Zara
Lego
Logo cua The Lego Group
97
Shell
Logo cua Shell
MasterCard
Logo cua MasterCard
Huawei
Logo cua Huawei
98
LinkedIn
Logo cua LinkedIn
au
Logo cua au by KDDI
Deere & Company
Logo cua Deere Company
99
Harley-Davidson
Logo cua Harley Davidson
Santander
Logo cua Santander
BASF
Logo cua BASF
100
Prada
Logo cua Prada
RBC
Logo cua Royal Bank of Canada
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
Năm 2018
Xếp hạng
Interbrand
Brand Finance
Forbes
1
Apple
Logo cua Apple
Amazon
Logo cua Amazon
Apple
Logo cua Apple
2
Google
Logo cua Google
Apple
Logo cua Apple
Google
Logo cua Google
3
Amazon
Logo cua Amazon
Google
Logo cua Google
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
4
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Samsung
Logo cua Samsung
Facebook
Logo cua Facebook
5
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
AT&T
Logo cua ATT
Amazon
Logo cua Amazon
6
Samsung
Logo cua Samsung
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
7
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Facebook
Logo cua Facebook
Samsung
Logo cua Samsung
8
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
Verizon
Logo cua Verizon Communications
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
9
Facebook
Logo cua Facebook
Walmart
Logo cua Walmart
Toyota
Logo cua Toyota Motor
10
McDonald's
Logo cua McDonalds
ICBC
Logo cua ICBC
AT&T
Logo cua ATT
11
Intel
Logo cua Intel Corporation
China Construction Bank
Logo cua China Construction Bank
McDonald's
Logo cua McDonalds
12
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
China Mobile
Logo cua China Mobile
General Electric
Logo cua General Electric
13
BMW
Logo cua BMW AG
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
14
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
Intel
Logo cua Intel Corporation
15
Cisco
Logo cua Cisco
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
16
General Electric
Logo cua General Electric
BMW
Logo cua BMW AG
Cisco
Logo cua Cisco
17
Nike
Logo cua Nike
Bank of China
Logo cua Bank of China
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
18
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
State Grid
Logo cua State Grid Corporation of China
Nike
Logo cua Nike
19
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
NTT Group
Logo cua Nippon Telegraph and Telephone
Verizon
Logo cua Verizon Communications
20
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Tencent
Logo cua Tencent
BMW
Logo cua BMW AG
21
SAP
Logo cua SAP
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
22
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
23
Chanel
Logo cua Chanel
Shell
Logo cua Shell
SAP
Logo cua SAP
24
American Express
Logo cua American
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
Honda
Logo cua Honda Motor Company
25
ZARA
Logo cua Zara
Huawei
Logo cua Huawei
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
26
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
Agricultural Bank Of China
Logo cua Agricultural Bank Of China
Walmart
Logo cua Walmart
27
IKEA
Logo cua IKEA
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
Visa
Logo cua Visa
28
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
Bank of America
Logo cua Bank of America
American Express
Logo cua American
29
UPS
Logo cua United Parcel Service
Ping An
Logo cua Ping An Bank
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
30
H&M
Logo cua HM
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
L'Oréal
Logo cua LOreal
31
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
32
Hermes Paris
Logo cua Hermes
Starbucks
Logo cua Starbucks
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
33
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
General Electric
Logo cua General Electric
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
34
Accenture
Logo cua Accenture
PetroChina
Logo cua PetroChina
Starbucks
Logo cua Starbucks
35
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Citigroup
Logo cua Citigroup
Hermes Paris
Logo cua Hermes
36
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
Gucci
Logo cua Gucci
37
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Audi
Logo cua Audi
38
eBay
Logo cua eBay
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
Accenture
Logo cua Accenture
39
Gucci
Logo cua Gucci
Nike
Logo cua Nike
ESPN
Logo cua ESPN
40
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
CSCEC
Logo cua China State Construction Engineering
IKEA
Logo cua IKEA
41
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
Xfinity
Logo cua Xfinity
Frito-Lay
Logo cua Frito Lay
42
Audi
Logo cua Audi
YouTube
Logo cua YouTube
Ford
Logo cua Ford Motor Company
43
Philips
Logo cua Philips
Mitsubishi Group
Logo cua Mitsubishi Group
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
44
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
McDonald's
Logo cua McDonalds
UPS
Logo cua United Parcel Service
45
Citigroup
Logo cua Citigroup
China Telecom
Logo cua China Telecom
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
46
HSBC
Logo cua HSBC
Sinopec
Logo cua Sinopec
ZARA
Logo cua Zara
47
AXA
Logo cua
WeChat
Logo cua WeChat
H&M
Logo cua HM
48
L'Oréal
Logo cua LOreal
PWC
Logo cua PWC
Siemens
Logo cua Siemens
49
Allianz
Logo cua Allianz
Orange
Logo cua Orange
MasterCard
Logo cua MasterCard
50
Adidas
Logo cua Adidas
Honda
Logo cua Honda Motor Company
HP
Logo cua HP
51
Adobe
Logo cua Adobe
Intel
Logo cua Intel Corporation
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
52
Porsche
Logo cua Porsche
UPS
Logo cua United Parcel Service
HSBC
Logo cua HSBC
53
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
Siemens
Logo cua Siemens
Nestlé
Logo cua Nestle
54
HP
Logo cua HP
Moutai
Logo cua Moutai
Fox Broadcasting Company
Logo cua Fox Broadcasting Company
55
Canon
Logo cua Canon
Baidu
Logo cua Baidu
Netflix
Logo cua
56
Siemens
Logo cua Siemens
Total
Logo cua TotalEnergies
Chevrolet
Logo cua thuong hieu Chevrolet
57
Starbucks
Logo cua Starbucks
Deloitte
Logo cua Deloitte
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
58
Danone
Logo cua Danone
Visa
Logo cua Visa
Porsche
Logo cua Porsche
59
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
Cartier
Logo cua Cartier
60
3M
Logo cua 3M Company
Allianz
Logo cua Allianz
Bank of America
Logo cua Bank of America
61
Visa
Logo cua Visa
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Red Bull
Logo cua Red Bull
62
Nestlé
Logo cua Nestle
Boeing
Logo cua Boeing
eBay
Logo cua eBay
63
Morgan Stanley
Logo cua Morgan Stanley
JD.com
Logo cua JD.com
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
64
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
BP
Logo cua BP
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
65
Hewlett Packard Enterprise
Logo cua Hewlett Packard Enterprise
Cisco
Logo cua Cisco
Citigroup
Logo cua Citigroup
66
Netflix
Logo cua
IKEA
Logo cua IKEA
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
67
Cartier
Logo cua Cartier
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Danone
Logo cua Danone
68
Huawei
Logo cua Huawei
Nestlé
Logo cua Nestle
Adidas
Logo cua Adidas
69
Santander
Logo cua Santander
Bosch
Logo cua Robert Bosch GmbH
Lexus
Logo cua thuong hieu
70
MasterCard
Logo cua MasterCard
Porsche
Logo cua Porsche
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
71
KIA
Logo cua Kia Corporation
Porsche
Logo cua Porsche
Rolex
Logo cua
72
FedEx
Logo cua
H&M
Logo cua HM
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
73
PayPal
Logo cua PayPal
SoftBank
Logo cua SoftBank
Kraft Foods Group
Logo cua Kraft Foods Group
74
Lego
Logo cua The Lego Group
Vodafone
Logo cua Vodafone
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
75
Salesforce
Logo cua Salesforce
UnitedHealth Group
Logo cua UnitedHealth Group
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
76
Panasonic
Logo cua Panasonic Corporation
HSBC
Logo cua HSBC
Santander
Logo cua Santander
77
Johnson and Johnson
Logo cua Johnson Johnson
Ford
Logo cua Ford Motor Company
BASF
Logo cua BASF
78
Land Rover
Logo cua Land Rover
FedEx
Logo cua
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
79
DHL
Logo cua Deutsche Post
Chevron
Logo cua Chevron Corporation
Huawei
Logo cua Huawei
80
Ferrari
Logo cua Ferrari
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Adobe
Logo cua Adobe
81
Discovery Channel
Logo cua Discovery Channel
Johnson's
Logo cua thuong hieu Johnsons Baby
FedEx
Logo cua
82
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
83
Tiffany & Co
Logo cua Tiffany Co
Zara
Logo cua Zara
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
84
Jack Daniel's
Logo cua Jack Daniels
EY
Logo cua Ernst Young
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
85
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
SAP
Logo cua SAP
Boeing
Logo cua Boeing
86
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
Fox Broadcasting Company
Logo cua Fox Broadcasting Company
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
87
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
Accenture
Logo cua Accenture
Chanel
Logo cua Chanel
88
Deere & Company
Logo cua Deere Company
LG Group
Logo cua LG Electronics
Lancôme
Logo cua Lancome
89
Shell
Logo cua Shell
China Merchants Bank
Logo cua China Merchants Bank
Nivea
Logo cua Nivea
90
MINI
Logo cua MINI
Uber
Logo cua Uber
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
91
Dior
Logo cua Christian Dior
au
Logo cua au by KDDI
Lego
Logo cua The Lego Group
92
Spotify
Logo cua Spotify
Dell
Logo cua Dell Technologies
Panasonic
Logo cua Panasonic Corporation
93
Harley-Davidson
Logo cua Harley Davidson
Evergrande
Logo cua Evergrande Group
Philips
Logo cua Philips
94
Burberry
Logo cua Burberry
Santander
Logo cua Santander
RBC
Logo cua Royal Bank of Canada
95
Prada
Logo cua Prada
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
Allianz
Logo cua Allianz
96
Sprite
Logo cua thuong hieu Sprite
Walgreens
Logo cua Walgreens
Uniqlo
Logo cua Uniqlo
97
Johnnie Walker
Logo cua thuong hieu Johnnie Walker
American Express
Logo cua American
Walgreens
Logo cua Walgreens
98
Hennessy
Logo cua Hennessy
Audi
Logo cua Audi
PayPal
Logo cua PayPal
99
Nintendo
Logo cua Nintendo
NBC
Logo cua NBC
Dell
Logo cua Dell Technologies
100
Subaru
Logo cua Subaru
Shanghai Pudong Development Bank
Logo cua Shanghai Pudong Development Bank
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
Năm 2021
Xếp hạng
Interbrand
Brand Finance
Fortune
1
Apple
Logo cua Apple
Apple
Logo cua Apple
Walmart
Logo cua Walmart
2
Amazon
Logo cua Amazon
Amazon
Logo cua Amazon
State Grid
Logo cua State Grid Corporation of China
3
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Google
Logo cua Google
Amazon
Logo cua Amazon
4
Google
Logo cua Google
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
CNPC
Logo cua CNPC
5
Samsung
Logo cua Samsung
Samsung
Logo cua Samsung
Sinopec
Logo cua Sinopec
6
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Walmart
Logo cua Walmart
Apple
Logo cua Apple
7
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Facebook
Logo cua Facebook
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
8
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
ICBC
Logo cua ICBC
UnitedHealth Group
Logo cua UnitedHealth Group
9
McDonald's
Logo cua McDonalds
Verizon
Logo cua Verizon Communications
Toyota
Logo cua Toyota Motor
10
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
WeChat
Logo cua WeChat
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
11
Nike
Logo cua Nike
China Construction Bank
Logo cua China Construction Bank
Berkshire Hathaway
Logo cua Berkshire Hathaway
12
BMW
Logo cua BMW AG
Toyota
Logo cua Toyota Motor
McKesson
Logo cua McKesson
13
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
CSCEC
Logo cua China State Construction Engineering
14
Tesla
Logo cua Tesla
Tencent
Logo cua Tencent
Saudi Aramco
Logo cua Saudi Aramco
15
Facebook
Logo cua Facebook
Huawei
Logo cua Huawei
Samsung
Logo cua Samsung
16
Cisco
Logo cua Cisco
State Grid
Logo cua State Grid Corporation of China
Ping An
Logo cua Ping An Bank
17
Intel
Logo cua Intel Corporation
Ping An
Logo cua Ping An Bank
AmerisourceBergen
Logo cua AmerisourceBergen
18
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
Taobao
Logo cua Taobao
BP
Logo cua BP
19
Instagram
Logo cua Instagram
Agricultural Bank Of China
Logo cua Agricultural Bank Of China
Shell
Logo cua Shell
20
SAP
Logo cua SAP
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
ICBC
Logo cua ICBC
21
Adobe
Logo cua Adobe
AT&T
Logo cua ATT
Alphabet
Logo cua Alphabet
22
Chanel
Logo cua Chanel
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
Foxconn
Logo cua
23
Hermes Paris
Logo cua Hermes
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
ExxonMobil
Logo cua
24
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
Tmall
Logo cua Tmall
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
25
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Bank of China
Logo cua Bank of China
China Construction Bank
Logo cua China Construction Bank
26
YouTube
Logo cua YouTube
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
AT&T
Logo cua ATT
27
IKEA
Logo cua IKEA
Moutai
Logo cua Moutai
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
28
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Shell
Logo cua Shell
Cigna
Logo cua Cigna
29
UPS
Logo cua United Parcel Service
BMW
Logo cua BMW AG
Agricultural Bank Of China
Logo cua Agricultural Bank Of China
30
American Express
Logo cua American
Alibaba
Logo cua Alibaba.com
Cardinal Health
Logo cua Cardinal Health
31
General Electric
Logo cua General Electric
Starbucks
Logo cua Starbucks
Trafigura
Logo cua Trafigura
32
Accenture
Logo cua Accenture
China Mobile
Logo cua China Mobile
China Life
Logo cua China Life
33
Gucci
Logo cua Gucci
Saudi Aramco
Logo cua Saudi Aramco
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
34
Allianz
Logo cua Allianz
Mitsubishi Group
Logo cua Mitsubishi Group
Glencore
Logo cua Glencore
35
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
China Railway Group
Logo cua China Railway Group
36
Netflix
Logo cua
Porsche
Logo cua Porsche
Walgreens Boots Alliance
Logo cua Walgreens Boots Alliance
37
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
NTT Group
Logo cua Nippon Telegraph and Telephone
Exor
Logo cua EXOR
38
Salesforce
Logo cua Salesforce
McDonald's
Logo cua McDonalds
Allianz
Logo cua Allianz
39
Visa
Logo cua Visa
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Bank of China
Logo cua Bank of China
40
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
Bank of America
Logo cua Bank of America
Kroger
Logo cua The Kroger Company
41
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
Citigroup
Logo cua Citigroup
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
42
PayPal
Logo cua PayPal
Tesla
Logo cua Tesla
China Railway Construction
Logo cua China Railway Construction
43
H&M
Logo cua HM
Intel
Logo cua Intel Corporation
JPMorgan Chase
Logo cua JPMorgan Chase
44
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
Huawei
Logo cua Huawei
45
ZARA
Logo cua Zara
PetroChina
Logo cua PetroChina
Verizon
Logo cua Verizon Communications
46
Saudi Aramco
Logo cua Saudi Aramco
Honda
Logo cua Honda Motor Company
AXA
Logo cua
47
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
Nike
Logo cua Nike
Ford
Logo cua Ford Motor Company
48
AXA
Logo cua
CSCEC
Logo cua China State Construction Engineering
Honda
Logo cua Honda Motor Company
49
Adidas
Logo cua Adidas
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
General Motors
Logo cua General Motors Company
50
MasterCard
Logo cua MasterCard
UPS
Logo cua United Parcel Service
Anthem
Logo cua Anthem
51
Starbucks
Logo cua Starbucks
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
Mitsubishi Group
Logo cua Mitsubishi Group
52
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
Total
Logo cua TotalEnergies
53
L'Oréal
Logo cua LOreal
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
54
Citigroup
Logo cua Citigroup
UnitedHealth Group
Logo cua UnitedHealth Group
BMW
Logo cua BMW AG
55
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
NTT Group
Logo cua Nippon Telegraph and Telephone
56
eBay
Logo cua eBay
Deloitte
Logo cua Deloitte
China Mobile
Logo cua China Mobile
57
Philips
Logo cua Philips
Visa
Logo cua Visa
Centene
Logo cua Centene
58
Porsche
Logo cua Porsche
Sinopec
Logo cua Sinopec
Japan Post Holdings
Logo cua Japan Post Holdings
59
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
JD.com
Logo cua JD.com
60
Siemens
Logo cua Siemens
Accenture
Logo cua Accenture
SAIC Motor
Logo cua SAIC Motor
61
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
Wuliangye
Logo cua Wuliangye
China Communications Construction Company
Logo cua China Communications Construction Company
62
Nestlé
Logo cua Nestle
Xfinity
Logo cua Xfinity
Fannie Mae
Logo cua Fannie Mae
63
HP
Logo cua HP
Instagram
Logo cua Instagram
Alibaba
Logo cua Alibaba.com
64
HSBC
Logo cua HSBC
Netflix
Logo cua
Comcast
Logo cua Comcast Corporation
65
Danone
Logo cua Danone
Sumitomo Group
Logo cua Sumitomo Group
China Minmetals
Logo cua China Minmetals
66
Spotify
Logo cua Spotify
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
FAW Group
Logo cua FAW Group
67
3M
Logo cua 3M Company
American Express
Logo cua American
Hengli Group
Logo cua Hengli Group
68
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
JD.com
Logo cua JD.com
Amer International Group
Logo cua Amer International Group
69
Morgan Stanley
Logo cua Morgan Stanley
FedEx
Logo cua
China Resources
Logo cua China Resources
70
Nintendo
Logo cua Nintendo
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Shandong Energy
Logo cua Shandong Energy
71
Lego
Logo cua The Lego Group
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Itochu
Logo cua Itochu
72
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
China Life
Logo cua China Life
China Baowu Steel
Logo cua China Baowu Steel
73
Cartier
Logo cua Cartier
Mitsui Conglomerate
Logo cua Mitsui Conglomerate
Gruppo Generali
Logo cua Generali Group
74
Santander
Logo cua Santander
PWC
Logo cua PWC
China Post
Logo cua China Post
75
FedEx
Logo cua
Spectrum
Logo cua Spectrum
Chevron
Logo cua Chevron Corporation
76
Ferrari
Logo cua Ferrari
BP
Logo cua BP
Dell
Logo cua Dell Technologies
77
Dior
Logo cua Christian Dior
Tata Group
Logo cua Tata Group
Bank of America
Logo cua Bank of America
78
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
SK Group
Logo cua SK Group
Target
Logo cua Target Corporation
79
Canon
Logo cua Canon
China Merchants Bank
Logo cua China Merchants Bank
Nestlé
Logo cua Nestle
80
DHL
Logo cua Deutsche Post
Target
Logo cua Target Corporation
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
81
Jack Daniel's
Logo cua Jack Daniels
Siemens
Logo cua Siemens
Marathon Petroleum
Logo cua Marathon Petroleum
82
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
Uber
Logo cua Uber
Citigroup
Logo cua Citigroup
83
LinkedIn
Logo cua LinkedIn
EY
Logo cua Ernst Young
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
84
Hewlett Packard Enterprise
Logo cua Hewlett Packard Enterprise
Allianz
Logo cua Allianz
Gazprom
Logo cua Gazprom
85
Huawei
Logo cua Huawei
Evergrande
Logo cua Evergrande Group
Dongfeng Motor Corporation
Logo cua Dongfeng Motor Corporation
86
KIA
Logo cua Kia Corporation
Cisco
Logo cua Cisco
Facebook
Logo cua Facebook
87
Johnson and Johnson
Logo cua Johnson Johnson
Country Garden
Logo cua Country Garden
Ahold Delhaize
Logo cua Ahold Delhaize
88
Panasonic
Logo cua Panasonic Corporation
Nestlé
Logo cua Nestle
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
89
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
Vodafone
Logo cua Vodafone
UPS
Logo cua United Parcel Service
90
Deere & Company
Logo cua Deere Company
MasterCard
Logo cua MasterCard
PICC Group
Logo cua PICC Group
91
Zoom
Logo cua Zoom
Orange
Logo cua Orange
China Southern Power Grid
Logo cua China Southern Power Grid
92
Tiffany & Co
Logo cua Tiffany Co
LG Group
Logo cua LG Electronics
CNOOC
Logo cua CNOOC
93
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Crédit Agricole
Logo cua Credit Agricole
94
Prada
Logo cua Prada
Dell
Logo cua Dell Technologies
Johnson and Johnson
Logo cua Johnson Johnson
95
Hennessy
Logo cua Hennessy
Bosch
Logo cua Robert Bosch GmbH
Hitachi
Logo cua Hitachi
96
MINI
Logo cua MINI
Total
Logo cua TotalEnergies
Carrefour
Logo cua tap doan ban le Carrefour
97
Burberry
Logo cua Burberry
General Electric
Logo cua General Electric
BNP Paribas
Logo cua BNP Paribas
98
Land Rover
Logo cua Land Rover
SAP
Logo cua SAP
Bosch
Logo cua Robert Bosch GmbH
99
Uber
Logo cua Uber
IKEA
Logo cua IKEA
Tesco
Logo cua Tesco
100
Sephora
Logo cua Sephora
Volvo
Logo cua Volvo Group
Aeon
Logo cua AEON
Năm 2020
Xếp hạng
Interbrand
Brand Finance
Forbes
1
Apple
Logo cua Apple
Amazon
Logo cua Amazon
Apple
Logo cua Apple
2
Amazon
Logo cua Amazon
Google
Logo cua Google
Google
Logo cua Google
3
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Apple
Logo cua Apple
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
4
Google
Logo cua Google
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Amazon
Logo cua Amazon
5
Samsung
Logo cua Samsung
Samsung
Logo cua Samsung
Facebook
Logo cua Facebook
6
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
ICBC
Logo cua ICBC
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
7
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Facebook
Logo cua Facebook
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
8
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
Walmart
Logo cua Walmart
Samsung
Logo cua Samsung
9
McDonald's
Logo cua McDonalds
Ping An
Logo cua Ping An Bank
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
10
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
Huawei
Logo cua Huawei
McDonald's
Logo cua McDonalds
11
BMW
Logo cua BMW AG
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
Toyota
Logo cua Toyota Motor
12
Intel
Logo cua Intel Corporation
Verizon
Logo cua Verizon Communications
Intel
Logo cua Intel Corporation
13
Facebook
Logo cua Facebook
China Construction Bank
Logo cua China Construction Bank
Nike
Logo cua Nike
14
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
AT&T
Logo cua ATT
AT&T
Logo cua ATT
15
Nike
Logo cua Nike
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Cisco
Logo cua Cisco
16
Cisco
Logo cua Cisco
State Grid
Logo cua State Grid Corporation of China
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
17
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
Verizon
Logo cua Verizon Communications
18
SAP
Logo cua SAP
Agricultural Bank Of China
Logo cua Agricultural Bank Of China
Visa
Logo cua Visa
19
Instagram
Logo cua Instagram
WeChat
Logo cua WeChat
Walmart
Logo cua Walmart
20
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Bank of China
Logo cua Bank of China
General Electric
Logo cua General Electric
21
Chanel
Logo cua Chanel
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
22
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
China Mobile
Logo cua China Mobile
SAP
Logo cua SAP
23
American Express
Logo cua American
Shell
Logo cua Shell
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
24
UPS
Logo cua United Parcel Service
Saudi Aramco
Logo cua Saudi Aramco
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
25
IKEA
Logo cua IKEA
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
26
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Tencent
Logo cua Tencent
Netflix
Logo cua
27
Adobe
Logo cua Adobe
Starbucks
Logo cua Starbucks
BMW
Logo cua BMW AG
28
Hermes Paris
Logo cua Hermes
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
American Express
Logo cua American
29
General Electric
Logo cua General Electric
BMW
Logo cua BMW AG
Honda
Logo cua Honda Motor Company
30
YouTube
Logo cua YouTube
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
L'Oréal
Logo cua LOreal
31
Accenture
Logo cua Accenture
Moutai
Logo cua Moutai
Gucci
Logo cua Gucci
32
Gucci
Logo cua Gucci
PetroChina
Logo cua PetroChina
Hermes Paris
Logo cua Hermes
33
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
34
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
Mitsubishi Group
Logo cua Mitsubishi Group
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
35
ZARA
Logo cua Zara
McDonald's
Logo cua McDonalds
Accenture
Logo cua Accenture
36
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Taobao
Logo cua Taobao
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
37
H&M
Logo cua HM
NTT Group
Logo cua Nippon Telegraph and Telephone
Starbucks
Logo cua Starbucks
38
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
Bank of America
Logo cua Bank of America
MasterCard
Logo cua MasterCard
39
Allianz
Logo cua Allianz
Nike
Logo cua Nike
Frito-Lay
Logo cua Frito Lay
40
Tesla
Logo cua Tesla
Porsche
Logo cua Porsche
IKEA
Logo cua IKEA
41
Netflix
Logo cua
Sinopec
Logo cua Sinopec
ZARA
Logo cua Zara
42
Ford
Logo cua Ford Motor Company
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
43
L'Oréal
Logo cua LOreal
Citigroup
Logo cua Citigroup
HSBC
Logo cua HSBC
44
Audi
Logo cua Audi
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Audi
Logo cua Audi
45
Visa
Logo cua Visa
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
46
eBay
Logo cua eBay
Deloitte
Logo cua Deloitte
Deloitte
Logo cua Deloitte
47
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
48
AXA
Logo cua
Tmall
Logo cua Tmall
UPS
Logo cua United Parcel Service
49
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
UPS
Logo cua United Parcel Service
Bank of America
Logo cua Bank of America
50
Adidas
Logo cua Adidas
American Express
Logo cua American
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
51
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
Xfinity
Logo cua Xfinity
Adidas
Logo cua Adidas
52
Citigroup
Logo cua Citigroup
UnitedHealth Group
Logo cua UnitedHealth Group
Chanel
Logo cua Chanel
53
Philips
Logo cua Philips
Sumitomo Group
Logo cua Sumitomo Group
Siemens
Logo cua Siemens
54
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
Intel
Logo cua Intel Corporation
Nestlé
Logo cua Nestle
55
Porsche
Logo cua Porsche
Visa
Logo cua Visa
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
56
MasterCard
Logo cua MasterCard
Instagram
Logo cua Instagram
Cartier
Logo cua Cartier
57
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
China Life
Logo cua China Life
Porsche
Logo cua Porsche
58
Salesforce
Logo cua Salesforce
Accenture
Logo cua Accenture
ESPN
Logo cua ESPN
59
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Allianz
Logo cua Allianz
Citigroup
Logo cua Citigroup
60
PayPal
Logo cua PayPal
CSCEC
Logo cua China State Construction Engineering
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
61
Siemens
Logo cua Siemens
PWC
Logo cua PWC
Adobe
Logo cua Adobe
62
Danone
Logo cua Danone
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
63
Nestlé
Logo cua Nestle
Mitsui Conglomerate
Logo cua Mitsui Conglomerate
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
64
HSBC
Logo cua HSBC
General Electric
Logo cua General Electric
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
65
HP
Logo cua HP
EY
Logo cua Ernst Young
eBay
Logo cua eBay
66
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
Chevrolet
Logo cua thuong hieu Chevrolet
67
3M
Logo cua 3M Company
Cisco
Logo cua Cisco
PayPal
Logo cua PayPal
68
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
BP
Logo cua BP
Ford
Logo cua Ford Motor Company
69
Morgan Stanley
Logo cua Morgan Stanley
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
Red Bull
Logo cua Red Bull
70
Spotify
Logo cua Spotify
Total
Logo cua TotalEnergies
PWC
Logo cua PWC
71
Canon
Logo cua Canon
FedEx
Logo cua
HP
Logo cua HP
72
Lego
Logo cua The Lego Group
Netflix
Logo cua
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
73
Cartier
Logo cua Cartier
China Merchants Bank
Logo cua China Merchants Bank
Fox Broadcasting Company
Logo cua Fox Broadcasting Company
74
Santander
Logo cua Santander
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
75
FedEx
Logo cua
Boeing
Logo cua Boeing
Lancôme
Logo cua Lancome
76
Nintendo
Logo cua Nintendo
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
H&M
Logo cua HM
77
Hewlett Packard Enterprise
Logo cua Hewlett Packard Enterprise
SK Group
Logo cua SK Group
Lexus
Logo cua thuong hieu
78
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
Wuliangye
Logo cua Wuliangye
Santander
Logo cua Santander
79
Ferrari
Logo cua Ferrari
Evergrande
Logo cua Evergrande Group
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
80
Huawei
Logo cua Huawei
Nestlé
Logo cua Nestle
Rolex
Logo cua
81
DHL
Logo cua Deutsche Post
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
82
Jack Daniel's
Logo cua Jack Daniels
China Telecom
Logo cua China Telecom
Danone
Logo cua Danone
83
Dior
Logo cua Christian Dior
Siemens
Logo cua Siemens
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
84
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
Tata Group
Logo cua Tata Group
Uniqlo
Logo cua Uniqlo
85
Panasonic
Logo cua Panasonic Corporation
MasterCard
Logo cua MasterCard
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
86
KIA
Logo cua Kia Corporation
Bosch
Logo cua Robert Bosch GmbH
Hennessy
Logo cua Hennessy
87
Johnson and Johnson
Logo cua Johnson Johnson
IKEA
Logo cua IKEA
Nintendo
Logo cua Nintendo
88
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
HSBC
Logo cua HSBC
AXA
Logo cua
89
Deere & Company
Logo cua Deere Company
Spectrum
Logo cua Spectrum
Allianz
Logo cua Allianz
90
LinkedIn
Logo cua LinkedIn
Vodafone
Logo cua Vodafone
Dell
Logo cua Dell Technologies
91
Hennessy
Logo cua Hennessy
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
92
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
Alibaba
Logo cua Alibaba.com
Lego
Logo cua The Lego Group
93
Land Rover
Logo cua Land Rover
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Huawei
Logo cua Huawei
94
Tiffany & Co
Logo cua Tiffany Co
AIA
Logo cua AIA
Deere & Company
Logo cua Deere Company
95
MINI
Logo cua MINI
Orange
Logo cua Orange
UBS
Logo cua UBS
96
Uber
Logo cua Uber
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
97
Burberry
Logo cua Burberry
Chevron
Logo cua Chevron Corporation
Burger King
Logo cua Burger King
98
Johnnie Walker
Logo cua thuong hieu Johnnie Walker
Gucci
Logo cua Gucci
EY
Logo cua Ernst Young
99
Prada
Logo cua Prada
Dell
Logo cua Dell Technologies
FedEx
Logo cua
100
Zoom
Logo cua Zoom
Santander
Logo cua Santander
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
Năm 2019
Xếp hạng
Interbrand
Brand Finance
Forbes
1
Apple
Logo cua Apple
Amazon
Logo cua Amazon
Apple
Logo cua Apple
2
Google
Logo cua Google
Apple
Logo cua Apple
Google
Logo cua Google
3
Amazon
Logo cua Amazon
Google
Logo cua Google
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
4
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Microsoft
Logo cua Microsoft Corporation
Amazon
Logo cua Amazon
5
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Samsung
Logo cua Samsung
Facebook
Logo cua Facebook
6
Samsung
Logo cua Samsung
AT&T
Logo cua ATT
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
7
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Facebook
Logo cua Facebook
Samsung
Logo cua Samsung
8
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
ICBC
Logo cua ICBC
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
9
McDonald's
Logo cua McDonalds
Verizon
Logo cua Verizon Communications
Toyota
Logo cua Toyota Motor
10
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
China Construction Bank
Logo cua China Construction Bank
McDonald's
Logo cua McDonalds
11
BMW
Logo cua BMW AG
Walmart
Logo cua Walmart
AT&T
Logo cua ATT
12
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
Huawei
Logo cua Huawei
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
13
Intel
Logo cua Intel Corporation
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
Intel
Logo cua Intel Corporation
14
Facebook
Logo cua Facebook
Ping An
Logo cua Ping An Bank
Nike
Logo cua Nike
15
Cisco
Logo cua Cisco
China Mobile
Logo cua China Mobile
Cisco
Logo cua Cisco
16
Nike
Logo cua Nike
Agricultural Bank Of China
Logo cua Agricultural Bank Of China
General Electric
Logo cua General Electric
17
Louis Vuitton
Logo cua Louis Vuitton
Toyota
Logo cua Toyota Motor
Mercedes-Benz
Logo cua Mercedes Benz Group AG
18
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
State Grid
Logo cua State Grid Corporation of China
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
19
General Electric
Logo cua General Electric
Bank of China
Logo cua Bank of China
Verizon
Logo cua Verizon Communications
20
SAP
Logo cua SAP
WeChat
Logo cua WeChat
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
21
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Tencent
Logo cua Tencent
BMW
Logo cua BMW AG
22
Chanel
Logo cua Chanel
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
SAP
Logo cua SAP
23
American Express
Logo cua American
Taobao
Logo cua Taobao
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
24
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
25
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
Disney
Logo cua The Walt Disney Company
Visa
Logo cua Visa
26
IKEA
Logo cua IKEA
Shell
Logo cua Shell
Walmart
Logo cua Walmart
27
UPS
Logo cua United Parcel Service
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
American Express
Logo cua American
28
Hermes Paris
Logo cua Hermes
NTT Group
Logo cua Nippon Telegraph and Telephone
Honda
Logo cua Honda Motor Company
29
ZARA
Logo cua Zara
BMW
Logo cua BMW AG
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
30
H&M
Logo cua HM
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
Gucci
Logo cua Gucci
31
Accenture
Logo cua Accenture
Starbucks
Logo cua Starbucks
L'Oréal
Logo cua LOreal
32
Budweiser
Logo cua thuong hieu Budweiser
YouTube
Logo cua YouTube
The Home Depot
Logo cua The Home Depot
33
Gucci
Logo cua Gucci
PetroChina
Logo cua PetroChina
Hermes Paris
Logo cua Hermes
34
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
Bank of America
Logo cua Bank of America
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
35
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Tmall
Logo cua Tmall
Starbucks
Logo cua Starbucks
36
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Citigroup
Logo cua Citigroup
Accenture
Logo cua Accenture
37
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
Gillette
Logo cua thuong hieu Gillette
38
Nescafé
Logo cua thuong hieu Nescafe
Coca-Cola
Logo cua thuong hieu Coca Cola
Netflix
Logo cua
39
Adobe
Logo cua Adobe
Marlboro
Logo cua thuong hieu Marlboro
IKEA
Logo cua IKEA
40
VW (Volkswagen)
Logo cua thuong hieu Volkswagen
IBM
Logo cua International Business Machines Corporation hay IBM
Frito-Lay
Logo cua Frito Lay
41
Citigroup
Logo cua Citigroup
Nike
Logo cua Nike
Audi
Logo cua Audi
42
Audi
Logo cua Audi
Boeing
Logo cua Boeing
Wells Fargo
Logo cua Wells Fargo
43
Allianz
Logo cua Allianz
McDonald's
Logo cua McDonalds
MasterCard
Logo cua MasterCard
44
eBay
Logo cua eBay
UnitedHealth Group
Logo cua UnitedHealth Group
Siemens
Logo cua Siemens
45
Adidas
Logo cua Adidas
Moutai
Logo cua Moutai
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
46
AXA
Logo cua
Deloitte
Logo cua Deloitte
ZARA
Logo cua Zara
47
HSBC
Logo cua HSBC
Porsche
Logo cua Porsche
ESPN
Logo cua ESPN
48
Starbucks
Logo cua Starbucks
UPS
Logo cua United Parcel Service
Ford
Logo cua Ford Motor Company
49
Philips
Logo cua Philips
Sinopec
Logo cua Sinopec
HSBC
Logo cua HSBC
50
Porsche
Logo cua Porsche
Intel
Logo cua Intel Corporation
Nestlé
Logo cua Nestle
51
L'Oréal
Logo cua LOreal
General Electric
Logo cua General Electric
UPS
Logo cua United Parcel Service
52
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Visa
Logo cua Visa
HP
Logo cua HP
53
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
American Express
Logo cua American
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
54
HP
Logo cua HP
Xfinity
Logo cua Xfinity
Deloitte
Logo cua Deloitte
55
Visa
Logo cua Visa
Sumitomo Group
Logo cua Sumitomo Group
Fox Broadcasting Company
Logo cua Fox Broadcasting Company
56
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
China Life
Logo cua China Life
Chase
Logo cua JPMorgan Chase Bank
57
Kellogg's
Logo cua Kelloggs
Mitsubishi Group
Logo cua Mitsubishi Group
Bank of America
Logo cua Bank of America
58
Siemens
Logo cua Siemens
Accenture
Logo cua Accenture
H&M
Logo cua HM
59
Danone
Logo cua Danone
SK Group
Logo cua SK Group
Citigroup
Logo cua Citigroup
60
Nestlé
Logo cua Nestle
Honda
Logo cua Honda Motor Company
Sony
Logo cua Sony Group Corporation
61
Canon
Logo cua Canon
CSCEC
Logo cua China State Construction Engineering
Adidas
Logo cua Adidas
62
MasterCard
Logo cua MasterCard
Oracle
Logo cua Oracle Corporation
Porsche
Logo cua Porsche
63
Dell
Logo cua Dell Technologies
Total
Logo cua TotalEnergies
Chevrolet
Logo cua thuong hieu Chevrolet
64
3M
Logo cua 3M Company
PWC
Logo cua PWC
Cartier
Logo cua Cartier
65
Netflix
Logo cua
FedEx
Logo cua
Pampers
Logo cua thuong hieu Pampers
66
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
Adobe
Logo cua Adobe
67
Santander
Logo cua Santander
EY
Logo cua Ernst Young
eBay
Logo cua eBay
68
Cartier
Logo cua Cartier
Allianz
Logo cua Allianz
PWC
Logo cua PWC
69
Morgan Stanley
Logo cua Morgan Stanley
Bosch
Logo cua Robert Bosch GmbH
Colgate
Logo cua thuong hieu Colgate
70
Salesforce
Logo cua Salesforce
Dell
Logo cua Dell Technologies
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
71
Hewlett Packard Enterprise
Logo cua Hewlett Packard Enterprise
BP
Logo cua BP
Red Bull
Logo cua Red Bull
72
PayPal
Logo cua PayPal
Uber
Logo cua Uber
Lexus
Logo cua thuong hieu
73
FedEx
Logo cua
China Merchants Bank
Logo cua China Merchants Bank
T (Deutsche Telekom)
Logo cua Deutsche Telekom
74
Huawei
Logo cua Huawei
Cisco
Logo cua Cisco
Lowe's
Logo cua Lowes Companies
75
Lego
Logo cua The Lego Group
Siemens
Logo cua Siemens
Santander
Logo cua Santander
76
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
IKEA
Logo cua IKEA
Danone
Logo cua Danone
77
Ferrari
Logo cua Ferrari
Vodafone
Logo cua Vodafone
PayPal
Logo cua PayPal
78
KIA
Logo cua Kia Corporation
CVS Pharmacy
Logo cua CVS Pharmacy
Rolex
Logo cua
79
Corona
Logo cua thuong hieu Corona
Netflix
Logo cua
Chanel
Logo cua Chanel
80
Jack Daniel's
Logo cua Jack Daniels
Mitsui Conglomerate
Logo cua Mitsui Conglomerate
Goldman Sachs
Logo cua Goldman Sachs
81
Panasonic
Logo cua Panasonic Corporation
Orange
Logo cua Orange
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
82
Dior
Logo cua Christian Dior
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
Costco
Logo cua Costco Wholesale Corporation
83
DHL
Logo cua Deutsche Post
China Telecom
Logo cua China Telecom
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
84
Deere & Company
Logo cua Deere Company
Evergrande
Logo cua Evergrande Group
Uniqlo
Logo cua Uniqlo
85
Land Rover
Logo cua Land Rover
HSBC
Logo cua HSBC
Lancôme
Logo cua Lancome
86
Johnson and Johnson
Logo cua Johnson Johnson
J.P. Morgan
Logo cua J.P. Morgan Co.
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
87
Uber
Logo cua Uber
Nestlé
Logo cua Nestle
Caterpillar
Logo cua Caterpillar
88
Heineken
Logo cua thuong hieu Heineken
Audi
Logo cua Audi
RBC
Logo cua Royal Bank of Canada
89
Nintendo
Logo cua Nintendo
Tata Group
Logo cua Tata Group
FedEx
Logo cua
90
MINI
Logo cua MINI
Baidu
Logo cua Baidu
Dell
Logo cua Dell Technologies
91
Discovery Channel
Logo cua Discovery Channel
SoftBank
Logo cua SoftBank
Allianz
Logo cua Allianz
92
Spotify
Logo cua Spotify
Ford
Logo cua Ford Motor Company
Nivea
Logo cua Nivea
93
Kentucky Fried Chicken (KFC)
Logo cua KFC
Nissan
Logo cua Nissan Motor Corporation
Philips
Logo cua Philips
94
Tiffany & Co
Logo cua Tiffany Co
Pepsi
Logo cua thuong hieu Pepsi
Hyundai
Logo cua Hyundai Motor Group
95
Hennessy
Logo cua Hennessy
LG Group
Logo cua LG Electronics
Hewlett Packard Enterprise
Logo cua Hewlett Packard Enterprise
96
Burberry
Logo cua Burberry
ZARA
Logo cua Zara
Lego
Logo cua The Lego Group
97
Shell
Logo cua Shell
MasterCard
Logo cua MasterCard
Huawei
Logo cua Huawei
98
LinkedIn
Logo cua LinkedIn
au
Logo cua au by KDDI
Deere & Company
Logo cua Deere Company
99
Harley-Davidson
Logo cua Harley Davidson
Santander
Logo cua Santander
BASF
Logo cua BASF
100
Prada
Logo cua Prada
RBC
Logo cua Royal Bank of Canada
Kellogg's
Logo cua Kelloggs