Branding

Brand Purpose là gì? Phân biệt Brand Purpose và Brand Essence

Brand Purpose là gì

Ý nghĩa thương hiệu hay Brand Purpose là một khái niệm ngày càng trở nên quan trọng. Tập đoàn Unilever với hàng trăm thương hiệu nổi tiếng từng tuyên bố, sẽ loại bỏ bất cứ một thương hiệu nào khỏi thị trường nếu thương hiệu đó không có Brand Purpose. Mối liên hệ giữa Brand […]

Brand Identity là gì? Phân biệt Brand Identity và Brand Image

Brand Identity là gì

Nhận diện thương hiệu hay Brand Identity là một khái niệm quen thuộc trong quản trị thương hiệu. Tuy nhiên, nhiều người làm Marketing chưa thực sự hiểu thấu đáo về khái niệm này. Corporation Identify Program (CIP), Corporate Identity, Product Identity hay Brand Image là một trong số những bối rối nhiều người gặp […]

Logo thương hiệu và 3 thành phần chính của một thiết kế Logo

Những thành phần chính của một Logo

Logo là một trong những ứng dụng thiết kế đồ họa quan trọng nhất đối với một Designer. Ngoài việc là một yếu tố quan trọng để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, Logo cũng phản ánh phần nào một vài thuộc tính thương hiệu (Brand Attributes) ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người […]

Slogan là gì? Phân biệt Slogan và Tagline

Slogan là gì

Khẩu hiệu hay Slogan là một cụm từ hoặc câu tuyên ngôn để truyền tải sứ mệnh thương hiệu của một công ty. Khái niệm này thường hay bị nhầm lẫn với Tagline và Strapline (cũng được gọi là Khẩu hiệu trong tiếng Việt). 1. Slogan là gì? Slogan là một tuyên bố thu hút […]

Tagline là gì? Phân biệt Tagline và Slogan

Tagline là gì

Khẩu hiệu hay Tagline là một cụm từ hoặc câu tuyên ngôn để gợi nhớ hoặc nhắc nhớ để hình ảnh của một thương hiệu. Khái niệm này thường hay bị bối rối với Slogan và Strapline (cũng được gọi là Khẩu hiệu trong tiếng Việt). 1. Tagline là gì? Tagline là một cụm từ […]

Brand Promise là gì? Phân biệt Brand Promise và Brand Essence

Brand Promise là gì

Lời hứa thương hiệu (Brand Promise) là một phần quan trọng, là nền tảng để tạo nên nhận diện thương hiệu cũng như các hoạt động Marketing sau này của thương hiệu. Brand Promise và Brand Essence là hai khái niệm cũng cần có một vài lưu ý để tránh bối rối. 1. Brand Promise […]

Proprietary Assets là gì? Các yếu tố trong Proprietary Assets

Proprietary Assets là gì

Tài sản độc quyền (Proprietary Assets) là một trong 5 nhóm yếu tố quan trọng để đánh giá tài sản thương hiệu (Brand Equity). Proprietary Assets bao gồm một nhóm hàng loạt các yếu tố mang tính chất độc quyền, được pháp luật bảo vệ của thương hiệu. 1. Proprietary Assets là gì? Tài sản […]