Reference

Chiến lược Marketing của Sapporo

Chiến lược Marketing của Sapporo 1

Phân tích Chiến lược Marketing của Sapporo, cụ thể là chiến lược Marketing Mix của Sapporo liên quan đến 4Ps (Sản phẩm, Giá cả, Phân phối và Chiêu thị). 1. Tổng quan về Chiến lược Marketing của Sapporo Sapporo Breweries Ltd. là một công ty sản xuất bia Nhật Bản được thành lập vào năm 1876. Sapporo là […]

Chiến lược Marketing của The Hershey Company

Chiến lược Marketing của The Hershey Company 1

Phân tích Chiến lược Marketing của The Hershey Company, cụ thể là chiến lược Marketing Mix của The Hershey Company liên quan đến 4Ps (Sản phẩm, Giá cả, Phân phối và Chiêu thị). 1. Tổng quan về Chiến lược Marketing của The Hershey Company The Hershey Company, thường được gọi là Hershey’s, là một công ty […]

Chiến lược Marketing của Campbell Soup

Chiến lược Marketing của Campbell Soup 1

Phân tích Chiến lược Marketing của Campbell Soup, cụ thể là chiến lược Marketing Mix của Campbell Soup liên quan đến 4Ps (Sản phẩm, Giá cả, Phân phối và Chiêu thị). 1. Tổng quan về Chiến lược Marketing của Campbell Soup Campbell Soup Company, tên kinh doanh là Campbell’s, là một công ty thực phẩm chế […]

Chiến lược Marketing của Nintendo

Chiến lược Marketing của Nintendo 1

Phân tích Chiến lược Marketing của Nintendo, cụ thể là chiến lược Marketing Mix của Nintendo liên quan đến 4Ps (Sản phẩm, Giá cả, Phân phối và Chiêu thị). 1. Tổng quan về Chiến lược Marketing của Nintendo Nintendo Co., Ltd. là một công ty trò chơi điện tử đa quốc gia của Nhật Bản có […]

Chiến lược Marketing của Toshiba

Chiến lược Marketing của Toshiba 1

Phân tích Chiến lược Marketing của Toshiba, cụ thể là chiến lược Marketing Mix của Toshiba liên quan đến 4Ps (Sản phẩm, Giá cả, Phân phối và Chiêu thị). 1. Tổng quan về Chiến lược Marketing của Toshiba Toshiba Corporation là một tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản có trụ sở chính tại Minato, […]

Chiến lược Marketing của 3M

Chiến lược Marketing của 3M 1

Phân tích Chiến lược Marketing của 3M, cụ thể là chiến lược Marketing Mix của 3M Company liên quan đến 4Ps (Sản phẩm, Giá cả, Phân phối và Chiêu thị). 1. Tổng quan về Chiến lược Marketing của 3M 3M Company (ban đầu là Minnesota Mining and Manufacturing Company) là một tập đoàn tập đoàn đa quốc […]

Chiến lược Marketing của Kellogg’s

Chiến lược Marketing của Kellogg’s 1

Phân tích Chiến lược Marketing của Kellogg’s, cụ thể là chiến lược Marketing Mix của Kellogg’s liên quan đến 4Ps (Sản phẩm, Giá cả, Phân phối và Chiêu thị). 1. Tổng quan về Chiến lược Marketing của Kellogg’s Kellogg Company, hoạt động kinh doanh với tên Kellogg’s, là một công ty sản xuất thực phẩm đa […]

Chiến lược Marketing của Best Buy

Chiến lược Marketing của Best Buy 1

Phân tích Chiến lược Marketing của Best Buy, cụ thể là chiến lược Marketing Mix của Best Buy liên quan đến 4Ps (Sản phẩm, Giá cả, Phân phối và Chiêu thị). 1. Tổng quan về Chiến lược Marketing của Best Buy Best Buy là một nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng đa quốc gia của […]

Chiến lược Marketing của Walt Disney

Chiến lược Marketing của Walt Disney 1

Phân tích Chiến lược Marketing của Walt Disney, cụ thể là chiến lược Marketing Mix của Walt Disney liên quan đến 4Ps (Sản phẩm, Giá cả, Phân phối và Chiêu thị) . 1. Tổng quan về Chiến lược Marketing của Walt Disney The Walt Disney Company, thường được gọi là Disney, là một tập đoàn truyền […]

Chiến lược Marketing của FedEx

Chiến lược Marketing của FedEx 1

Phân tích Chiến lược Marketing của FedEx, cụ thể là chiến lược Marketing Mix của FedEx liên quan đến 4Ps (Sản phẩm, Giá cả, Phân phối và Chiêu thị). 1. Tổng quan về Chiến lược Marketing của FedEx FedEx Corporation, trước đây là Federal Express Corporation và sau đó là FDX Corporation, là một tập đoàn đa quốc […]