Inspire Brands

Inspire Brands, Inc. là một công ty cổ phần của Mỹ và là chủ sở hữu và bên nhượng quyền của các chuỗi nhà hàng Arby’s, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In, Jimmy John’s, Rusty Taco, Mister Donut, Dunkin’ và Baskin-Robbins.

1. Giới thiệu chung về Inspire Brands

  • Công ty: Inspire Brands, Inc.
  • Thành lập: 2018
  • Trụ sở: Sandy Springs, Georgia, Hoa Kỳ
  • Ngành công nghiệp: Dịch vụ ăn uống
  • Công ty con: Arby’s, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin’, Jimmy John’s, Mister Donut, Rusty Taco, Sonic Drive-In
  • Website: http://inspirebrands.com/
  • Tìm hiểu thêm các công ty và thương hiệu khác tại đây: Network | Brade Mar
Logo của Inspire Brands
Logo của Inspire Brands

Inspire Brands, Inc. là một công ty cổ phần của Mỹ và là chủ sở hữu và bên nhượng quyền của các chuỗi nhà hàng Arby’s, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In, Jimmy John’s, Rusty Taco, Mister Donut, Dunkin‘ và Baskin-Robbins.

Inspire điều hành các Trung tâm Hỗ trợ (Support Centers) ở Atlanta, Oklahoma City, Champaign, Minneapolis và Canton, Massachusetts. Inspire Brands thuộc sở hữu đa số của Roark Capital Group.

Trụ sở của Inspire Brands
Trụ sở của Inspire Brands

2. Lịch sử của Inspire Brands

Inspire Brands được thành lập khi Arby’s Restaurant Group sáp nhập với Buffalo Wild Wings vào ngày 5 tháng 2 năm 2018. Buffalo Wild Wings cũng sở hữu chuỗi Rusty Taco. Giám đốc điều hành của Arby’s, Paul Brown đã được chọn để tiếp tục làm Giám đốc điều hành Inspire Brands.

Brown hy vọng rằng Inspire sẽ có được các chuỗi bổ sung trong các phân khúc khác nhau. Ông có kế hoạch cấu trúc công ty tương tự như Hilton Hotels & Resorts. Cổ phần của The Wendy’s Company (sở hữu chuỗi Arby’s) đã giảm từ 18.5% xuống còn 12.3% do sự truyền vốn từ Roark Capital Group để tài trợ cho việc mua lại.

Inspire Brands được thành lập khi Arby's Restaurant Group sáp nhập với Buffalo Wild Wings vào năm 2018
Inspire Brands được thành lập khi Arby’s Restaurant Group sáp nhập với Buffalo Wild Wings vào năm 2018

Vào ngày 16 tháng 8 năm 2018, The Wendy’s Company đã thông báo rằng họ đã bán 12.3% cổ phần của mình trong Inspire cho công ty với giá 450 triệu đô la. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2018, Thống đốc Georgia Nathan Deal tuyên bố rằng Inspire sẽ chuyển trụ sở chính đến Sandy Springs, Georgia vào năm 2019.

Inspire vào ngày 25 tháng 9 năm 2018 thông báo rằng họ đã mua lại chuỗi Sonic Drive-In có trụ sở tại Oklahoma City với giá 2.3 tỷ đô la. Việc mua lại được hoàn thành vào ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Inspire Brands thông báo rằng họ đã mua lại chuỗi Jimmy John’s vào ngày 25 tháng 9 năm 2019. Thỏa thuận đã được hoàn thành vào ngày 18 tháng 10 năm 2019.

Inspire vào ngày 25 tháng 10 năm 2020 tuyên bố rằng họ đã mua Dunkin’ Brands với giá 11.3 tỷ đô la. Việc mua lại được hoàn thành vào ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Inspire đã nhận được giải thưởng Dealmaker of the Year 2019 của Franchise Times cho việc mua lại hai chuỗi Buffalo Wild WingsSonic Drive-In.

Inspire đã nhận được giải thưởng Dealmaker of the Year 2019 của Franchise Times
Inspire đã nhận được giải thưởng Dealmaker of the Year 2019 của Franchise Times

3. Các thương hiệu của Inspire Brands

Inspire Brands sở hữu các thương hiệu bao gồm: Arby’s, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin’, Jimmy John’s, Mister Donut, Rusty Taco và Sonic Drive-In.

Các thương hiệu của Inspire Brands
Các thương hiệu của Inspire Brands

Brade Mar (Cập nhật 04/2022)

(*) Lưu ý: Bài viết mang tính chất nghiên cứu cá nhân, không đại diện cho bất cứ tổ chức nào.

5/5 - (3 bình chọn)