Chubb Limited

Logo của Chubb Limited

Chubb Limited là một công ty của Mỹ được thành lập tại Zürich, Thụy Sĩ, là công ty mẹ của Chubb, nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm bảo hiểm.

1. Giới thiệu chung về Chubb Limited

  • Công ty: Chubb Limited
  • Thành lập: 1985
  • Trụ sở: Zürich, Thụy Sĩ
  • Ngành công nghiệp: Bảo hiểm
  • Website: http://chubb.com/
  • Tìm hiểu thêm các công ty và thương hiệu khác tại đây: Network | Brade Mar
Logo của Chubb Limited
Logo của Chubb Limited

Chubb Limited, là một công ty của Mỹ được thành lập tại Zürich, Thụy Sĩ, là công ty mẹ của Chubb, nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm bảo hiểm bao gồm tài sản và thương vong, tai nạn và sức khỏe, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ. Chubb hoạt động tại 55 quốc gia và vùng lãnh thổ và trong thị trường bảo hiểm của Lloyd’s ở London.

Khách hàng của Chubb bao gồm các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp địa phương, cá nhân. Chubb Limited cung cấp bảo hiểm tài sản và thương vong và tài sản cá nhân, tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ.

Chubb tại Bắc Mỹ
Chubb tại Bắc Mỹ

Năm 2018, Chubb Limited có tài sản 174 tỷ đô la và khoảng 31,000 nhân viên. Chubb Limited giao dịch trên NYSE và là một thành phần của chỉ số S&P 500. Các công ty bảo hiểm hoạt động cốt lõi của nó được xếp hạng “AA” (Rất mạnh) về sức mạnh tài chính bởi Standard & Poor’s và “A ++” (Superior) bởi A. M. Best với triển vọng ổn định từ cả hai cơ quan. Fitch xếp hạng Chubb Limited và các công ty con của nó là “AA” (Rất mạnh) cho sức mạnh tài chính, “AA-” cho khoản vỡ nợ của tổ chức phát hành và “A +” cho khoản nợ cao cấp. Moody’s xếp hạng “A1” và các ghi chú cho vay không có thế chấp là “A3”.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, ACE thông báo rằng họ sẽ mua lại Chubb Corporation ban đầu với giá 28.3 tỷ đô la tiền mặt và cổ phiếu. Công ty kết hợp đã thông qua tên Chubb vào tháng 1 năm 2016 sau khi việc mua lại hoàn tất.

Chubb tại Việt Nam
Chubb tại Việt Nam

2. Các đơn vị kinh doanh của Chubb Limited

Bắc Mỹ:

  • ACE USA cung cấp bảo hiểm tài sản thương mại và thương vong (P&C), quản lý rủi ro và bảo hiểm tai nạn và sức khỏe (A&H) thông qua các nhà môi giới bán lẻ. ACE Agriculture cung cấp dịch vụ trồng trọt, trang trại và kinh doanh nông sản P&C thông qua các đại lý và nhà môi giới. ACE Westchester cung cấp thặng dư P&C thương mại thông qua các nhà môi giới bán buôn.
  • ACE Bermuda cung cấp các biện pháp bảo đảm trách nhiệm pháp lý, tài sản, rủi ro chính trị thông qua các công ty môi giới quốc tế lớn.
  • ACE Private Risk Services cung cấp các khoản bảo hiểm cá nhân có giá trị cao thông qua các đại lý và nhà môi giới độc lập. ACE Commercial Risk Services cung cấp phạm vi bảo hiểm đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ thông qua các đại lý và nhà môi giới.
ACE USA
ACE USA

Ở những nơi khác: ACE International cung cấp dịch vụ P&C, A&H thương mại và đặc biệt thông qua các nhà môi giới bán lẻ, đại lý và các kênh khác tại 51 quốc gia bên ngoài Bắc Mỹ. Tại Bắc Mỹ. Combined Insurance được ACE mua lại vào năm 2008, cung cấp bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung thông qua các đại lý.

Tái bảo hiểm: ACE Tempest Re, có trụ sở tại Stamford, Connecticut, cung cấp P&C và tái bảo hiểm nhân thọ được bán trên toàn thế giới bởi các nhà môi giới tái bảo hiểm.

Life: ACE Life cung cấp các sản phẩm bảo vệ và tiết kiệm thông qua các đại lý, phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng và các kênh khác ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Combined Insurance cung cấp bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung được bán bởi các đại lý ở Bắc Mỹ.

Brade Mar (Cập nhật 03/2022)

(*) Lưu ý: Bài viết mang tính chất nghiên cứu cá nhân, không đại diện cho bất cứ tổ chức nào.

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing