Branded House là gì? Phân biệt Branded House và House of Brand

Branded House là một khái niệm quen thuộc trong hoạt động xây dựng kiến trúc thương hiệu. Vậy Branded House là gì, nó khác biệt gì so với House of Brand. Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc trên.

1. Branded House là gì?

Kiến trúc thương hiệu hay Brand Architecture là một hệ thống sắp xếp các thương hiệu theo một trật tự có liên kết và mang tính chiến lược của một công ty. Chiến lược này giúp người tiêu dùng có thể phân biệt được hệ thống “tầng tầng lớp lớp” hàng loại thương hiệu trong một công ty đa ngành.

Trong chiến lược kiến trúc thương hiệu, Branded House là chiến lược sắp xếp các thương hiệu con dưới vai trò của thương hiệu mẹ. Một cách trực quan nhất, Logo của các thương hiệu con thường gắn liền với Logo của thương hiệu mẹ và Logo thương hiệu mẹ vẫn được giữ nguyên vẹn hoặc được thay đổi rất ít.

Branded House là chiến lược sắp xếp các thương hiệu con dưới vai trò của thương hiệu mẹ
Branded House là chiến lược sắp xếp các thương hiệu con dưới vai trò của thương hiệu mẹ

Ví dụ điển hình nhất là tập đoàn FedEx, các thương hiệu con của tập đoàn này được xây dựng dựa trên chiến lược Branded House với các thương hiệu con có gắn kèm Logo của thương hiệu mẹ:

 • FedEx Express
 • FedEx Ground
 • FedEx Freight
 • FedEx Logistics
 • FedEx Services
 • FedEx Dataworks

Xem thêm: Endorsed Brand là gì? Ví dụ về Endorsed Brand

 

2. Phân biệt Branded House và House of Brand

House of Brand (Ngôi nhà các thương hiệu):

 • Thương hiệu công ty tách biệt hoàn toàn với các thương hiệu sản phẩm
 • Do đó, thương hiệu công ty hầu như không tham gia vào các hoạt động Marketing liên quan đến sản phẩm. Ví dụ Unilever không bao giờ tham gia vào hoạt động Marketing của OMO, Sunsilk hay Knorr.
 • Ưu điểm: Vì thương hiệu công ty khác biệt với thương hiệu sản phẩm nên khi dính bê bối, các thương hiệu sẽ không ảnh hưởng tới nhau.
 • Nhược điểm: Tiêu tốn ngân sách cho từng thương hiệu sản phẩm.

Branded House (Ngôi nhà “ghim” thương hiệu):

 • Thương hiệu công ty trực tiếp tham gia quảng bá sản phẩm và dịch vụ với vai trò là thương hiệu mẹ. Logo thương hiệu mẹ giữ nguyên vẹn hoặc thay đổi rất ít, không đáng kể.
 • Ví dụ thương hiệu tập đoàn Virgin.
 • Ưu điểm: Tận dụng được danh tiếng của thương hiệu mẹ. Chi phí Marketing tận dụng được đáng kể
 • Nhược điểm: Một trong các thương hiệu con bị bê bối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thương hiệu khác.

Xem thêm: Sub-brand là gì? Các thương hiệu con của Xiaomi

House of Brand và Branded House
House of Brand và Branded House

Brade Mar

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing