Isobar

Isobar là một Interactive Agency toàn cầu thuộc tập đoàn Dentsu của Nhật Bản. Được thành lập năm 2001, Isobar tập trung chủ yếu vào trải nghiệm thương hiệu

1. Giới thiệu chung về Isobar

Logo của Isobar
Logo của Isobar

Isobar là một Interactive Agency toàn cầu thuộc tập đoàn Dentsu của Nhật Bản. Được thành lập năm 2001, Isobar tập trung chủ yếu vào trải nghiệm thương hiệu. Công ty giải quyết các thách thức của thương hiệu thông qua Experience Commerce, Products & Services, và Transformation Consulting, cho phép trải nghiệm khách hàng vượt trội và thúc đẩy tăng trưởng.

Các khách hàng nổi bật nhất của IsobarCoca-Cola, Adidas, Enterprise, P&G và Philips.

Một số khách hàng của Isobar
Một số khách hàng của Isobar

2. Lịch sử của Isobar

Tháng 04/2001, Digital Palette Inc. – tiền thân của Dentsu Isobar thành lập như một liên doanh giữa tập đoàn Dentsu, Fuji Xerox, Dai Nippon Printing, Toppan Printing và Kyodo Printing. Công ty bắt đầu cung cấp các dịch vụ quản lý tích hợp cho Digital Communication Contents.

Công ty bắt đầu thành lập D-Pro (Digital Professional Service), gồm các dịch vụ on-site như sản xuất Web, in ấn theo yêu cầu. Tháng 04/2005, công ty sáp nhập với R2 Innovation. Sau đó, công ty thành lập liên minh với Uhero Group vào tháng 10/2005. Vào năm 2006, công ty thành lập liên minh tiếp với Cyber Communications.

Tháng 01/2007, công ty thành lập một liên minh với Avenue A | Razorfish (hiện tại là Razorfish). Điều này dẫn tới việc đổi tên từ Digital Palette thành Dentsu | Avenue A | Razorfish vào tháng 02/2007.

Tháng 01/2008, Dentsu | Avenue A | Razorfish đổi tên thành Dentsu Razorfish.

Tháng 07/2015, Dentsu Digital Holdings Inc (DDH), một công ty con thuộc sở hữu của Dentsu Inc., đã mua lại cổ phần trước đây do Publicis Groupe nắm giữ và đổi tên thành Dentsu iX Inc.

Isobar qua các thời kỳ đổi tên
Isobar qua các thời kỳ đổi tên

Chỉ sau 6 tháng dưới thương hiệu mới, công ty đã thông báo sáp nhập với Isobar Japan. Tới tháng 01/2016, việc sáp nhập hoàn thành và công ty được đổi tên thành Dentsu Isobar. Dentsu Isobar là một phần của Dentsu Aegis Network (hiện tại là Dentsu International).

Brade Mar (Cập nhật 11/2021)

(*) Lưu ý: Bài viết mang tính chất nghiên cứu cá nhân, không đại diện cho bất cứ tổ chức nào.

5/5 - (1 bình chọn)

Cong-viec-Marketing