Phân loại thu nhập theo Class và ứng dụng trong Marketing

Phân loại thu nhập theo Class hay còn gọi là phân loại thu nhập theo tầng lớp là một trong những yếu tố quan trọng trong việc mô tả chân dung đối tượng khách hàng mục tiêu trong Marketing. Vậy phân loại thu nhập theo Class gồm những Class nào và ứng dụng trong Marketing như thế nào?

Phân loại thu nhập theo Class và ứng dụng trong Marketing
Phân loại thu nhập theo Class và ứng dụng trong Marketing

1. Phân loại thu nhập theo Class

Sự phát triển kinh tế, chênh lệch thu nhập đã tác động mạnh mẽ đến sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo đó là chênh lệch thu nhập bình quân đầu người. Hiện nay, phân loại thu nhập theo Class dùng trong Marketing thường được chia làm 10 Class như sau:

Class (Tầng lớp)

Thu nhập hàng tháng (VND)

A5

150,000,000 Trở lên

A4

75,000,000 – 150,000,000

A3

45,000,000 – 75,000,000

A2

30,000,000 – 45,000,000

A1

15,000,000 – 30,000,000

B

7,500,000 – 15,000,000

C

4,500,000 – 7,500,000

D

3,000,000 – 4,500,000

E

1,500,000 – 3,000,000

F

0 – 1,500,000

Xem thêm: 5 phương pháp phân khúc thị trường trong Marketing

Phân loại thu nhập theo Class
Phân loại thu nhập theo Class

2. Ứng dụng trong Marketing

Phân loại thu nhập theo Class được ứng dụng rộng rãi trong Marketing, đặc biệt để mô tả chân dùng đối tượng khách hàng/ khán giả mục tiêu về nhân khẩu học (Demographic). Mô tả khách hàng mục tiêu bằng nhân khẩu học là yếu tố mô tả khách hàng mục tiêu biến nhất mà bất cứ công ty nào cũng sử dụng. Yếu tố mô tả khách hàng mục tiêu này dựa vào những đặc điểm nhân khẩu của người tiêu dùng để phân nhóm khách hàng.

Hiện nay, những công ty nhỏ thường rất hay sử dụng yếu tố mô tả khách hàng mục tiêu này để xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Theo đó, nhân khẩu học sẽ được chia thành 6 tiêu chí chính, bao gồm phân loại thu nhập theo Class.

Mô tả khách hàng mục tiêu bằng Gender
(Giới tính)
 • Nam, Nữ
 • Một trong những phương pháp phân khúc đơn giản và phổ biến nhất
Mô tả khách hàng mục tiêu bằng Geo
(Vị trí địa lý)
 • Bắc, Trung, Nam
 • Thành thị, Nông thôn
 • Top 4/ Top 6 Cities- Specific Area (Sài Gòn, Hà Nội)
 • Hot/ Cold Climate- Country (Việt Nam, Hàn Quốc)
Mô tả khách hàng mục tiêu bằng Age
(Tuổi)
 • Teen (13-18 tuổi)
 • Young Adult (18-24)
 • Adult (25-35)
 • Middle-aged (35-45)
 • Middle-aged (45-55)
 • Elder (55+)
Mô tả khách hàng mục tiêu bằng Income
(Phân loại thu nhập theo Class)
 • A Class (15 – trên 150 triệu VND)
 • B Class (7.5 – 15 triệu VND)
 • C Class (4.5 – 7.5 triệu VND)
 • D Class (3 – 4.5 triệu VND)
 • E Class (1.5 – 3 triệu VND)
 • F Class (0 – 1.5 triệu VND)
Mô tả khách hàng mục tiêu bằng Family Life Circle
(Vòng đời gia đình)
 • Young single (Trẻ độc thân)
 • Young married without children (Trẻ đã cưới chưa có con)
 • Young married with children (Trẻ đã cưới đã có con)
 • Middle-age married with children (Trung niên đã cưới có con)
 • Middle-age married with dependen (Trung niên đã có con phụ thuộc)
 • Married with independent children (Đã kết hôn và có con tự chủ tài chính)
 • Old married (Lớn tuổi đã kết hôn)
 • Divorced (Đã li dị)
Mô tả khách hàng mục tiêu bằng Education
(Học vấn)
 • Elementary School (Tiểu học)
 • Secondary School (Trung học)
 • High School (Phổ thông)
 • Collenge (Cao đẳng)
 • University (Đại học)
 • Post-graduate (Sau ĐH)
 • Master (Thạc sĩ)
 • Doctor/ PhD (Tiến sĩ)
 • Overseas study (Du học)

Xem thêm: Mô tả khách hàng mục tiêu gồm những gì? Ví dụ về mô tả chân dung khách hàng mục tiêu

Phân loại thu nhập theo Class được ứng dụng rộng rãi trong Marketing, đặc biệt để mô tả chân dùng đối tượng khách hàng_ khán giả mục tiêu về nhân khẩu học
Phân loại thu nhập theo Class được ứng dụng rộng rãi trong Marketing, đặc biệt để mô tả chân dùng đối tượng khách hàng/ khán giả mục tiêu về nhân khẩu học

Brade Mar

5/5 - (11 bình chọn)

Cong-viec-Marketing