[PDF] Brand Guideline Example – NFL Brand Book

[Brand Guideline Example – NFL Brand Book] – Brand Guideline là cách một thương hiệu tự định nghĩa về mình không chỉ qua Logo, màu sắc, biểu tượng, mà tinh thần brand guideline còn phải thể hiện trong cách hành động, ứng xử trong mỗi nhân viên của doanh nghiệp đó. Tài liệu này là bản hướng dẫn mà NFL muốn đảm bảo những gì đại diện cho thương hiệu phải được nhất quán và chính xác nhất, qua đó bạn sẽ tham khảo được cách ứng dụng vào bộ nhận diện thương hiệu của mình.

1. Tổng quan về tài liệu

Brand Guidelines là một bản hướng dẫn, quy định chung về các yếu tố xuất hiện trên các ấn phẩm của thương hiệu như: Logo, màu sắc, font chữ, độ lớn, khoảng cách giữa các dòng … Việc sử dụng tài liệu hướng dẫn chính thống như Brand Guidelines sẽ giúp thương hiệu thống nhất được hình ảnh, thiết lập chuẩn mực cũng như dễ được nhận diện bởi người dùng.

Bộ Brand Guideline Example – NFL Brand Book mẫu này sẽ giúp bạn tham khảo cách làm Brand Guidelines từ các thương hiệu lớn, từ đó trang bị một số kinh nghiệm khi xây dựng Brand Guidelines cho riêng mình.

Với NFL, nhận diện thương hiệu còn phải được bộc tả trong tố chất của mỗi nhân viên NFL, đó là cách giao tiếp, là hành động xuất phát từ mỗi người. Và khi tinh thần NFL được thực hiện bởi mỗi cá nhân sẽ tạo ra một sức ảnh hưởng đáng kể đến với công chúng.

Tài liệu này là lời định nghĩa cách mà NFL cần được thể hiện tốt nhất. Những hướng dẫn để đảm bảo hình ảnh của thương hiệu có tính nhất quán, đồng bộ, được truyền tải đúng những gì mà thương hiệu đại diện khi sử dụng trong truyền thông, quảng cáo, hay các hoạt động kinh doanh liên quan đến NFL.

Cụ thể nội dung tài liệu Brand Guideline Example – NFL Brand Book gồm có:

  1. Định nghĩa thương hiệu
  2. Định vị thương hiệu
  3. Giá trị và niềm tin
  4. Tính cách thương hiệu
  5. Bộ nhận diện thương hiệu

Xem thêm: [PDF] Brand Guideline Example – University of Surrey

2. Tải tài liệu Brand Guideline Example – NFL Brand Book

 

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing