[PDF] Brand Guideline Example – Vodafone Communications Guidelines

[Brand Guideline Example – Vodafone Communications Guidelines] – Brand Guidelines là cách một thương hiệu đặt ra những nguyên tắc và quy tắc để hướng dẫn khách hàng nhận diện thương hiệu một cách rõ ràng và chuẩn xác với tinh thần mà thương hiệu muốn truyền tải. Tài liệu này chính là cách Vodafone muốn tạo sự nhất quán về hình ảnh của mình trên tất cả phương thức truyền thông, qua đó bạn sẽ phần nào học được cách xây dựng bộ Brand Guideline cho riêng mình.

1. Tổng quan về tài liệu

Brand Guidelines là một bản hướng dẫn, quy định chung về các yếu tố xuất hiện trên các ấn phẩm của thương hiệu như: Logo, màu sắc, font chữ, độ lớn, khoảng cách giữa các dòng … Việc sử dụng tài liệu hướng dẫn chính thống như Brand Guideline sẽ giúp thương hiệu thống nhất được hình ảnh, thiết lập chuẩn mực cũng như dễ được nhận diện bởi người dùng.

Bộ Brand Guideline Example – Vodafone Communications Guidelines mẫu này sẽ giúp bạn tham khảo cách làm Brand Guideline từ các thương hiệu lớn, từ đó trang bị một số kinh nghiệm khi xây dựng Brand Guideline cho riêng mình.

Với tài liệu Brand Guideline Example – Vodafone Communications Guidelines, bạn sẽ hiểu hơn về ý nghĩa và câu chuyện xung quanh bộ nhận diện thương hiệu của Vodafone, cũng như cách áp dụng Brand Guideline vào nhiếp ảnh, tranh minh họa,… Cụ thể gồm các nội dung:

  1. Về thương hiệu
  2. Bộ nhận diện thương hiệu
  3. Chỉ đạo nghệ thuật: ATL (Above-the-line) và BLT (Below-the-line)
  4. Bộ nhận diện trong xuất bản
  5. Bộ nhận diện trên kênh TV
  6. Hướng dẫn

*Lưu ý: đây là tài liệu phát hành năm 2007, tham khảo những tài liệu khác tại https://www.vodafone.com

Xem thêm: [PDF] Brand Guideline Example – Skype Brand Book

2. Tải tài liệu Brand Guideline Example – Vodafone Communications Guidelines

 

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing