[PDF] Báo cáo thường niên PNJ 2021

Báo cáo thường niên PNJ 2021 – Trong năm 2022, PNJ phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ hơn 2.276 tỉ đồng lên hơn 3.282 tỉ đồng, nguồn phát hành từ thặng dư vốn và lợi nhuận để lại tại thời điểm 31.12.2021, tỷ lệ thực hiện 3:1. Đồng thời trích lập quỹ đầu tư phát triển 40% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2021, tương ứng hơn 411 tỉ đồng.

[PDF] Báo cáo thường niên PNJ 2021
[PDF] Báo cáo thường niên PNJ 2021

1. Tổng quan về Báo cáo thường niên PNJ 2021

Báo cáo thường niên PNJ 2021 – Trong năm 2022, PNJ phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ hơn 2.276 tỉ đồng lên hơn 3.282 tỉ đồng, nguồn phát hành từ thặng dư vốn và lợi nhuận để lại tại thời điểm 31.12.2021, tỷ lệ thực hiện 3:1. Đồng thời trích lập quỹ đầu tư phát triển 40% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2021, tương ứng hơn 411 tỉ đồng.

Trong năm 2021, mặc dù bị mất đi 80 ngày kinh doanh, 283 cửa hàng bị đóng cửa vào thời điểm cao nhất và 90 ngày không thể sản xuất, doanh thu PNJ vẫn tăng trưởng 11,6% so với cùng kỳ giữa bối cảnh thị trường suy yếu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giảm 3,8%, sức mua giảm mạnh đặc biệt đối với mặt hàng không thiết yếu như trang sức.

Báo cáo thường niên PNJ 2021 – Dù vậy, doanh thu bình quân ngày hoạt động thực tế của PNJ tăng trưởng ở mức 32% so với 2020. Doanh thu thuần đạt hơn 19.547 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.029 tỉ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 5,3%.

Xem thêm: Chiến lược Marketing của PNJ

 

Báo cáo thường niên PNJ 2021 – Cuối năm 2021, tổng tài sản của PNJ đạt 10.619 tỉ đồng, tăng 25% so với 2020. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 82% tổng tài sản, ghi nhận tăng 34% so với cùng kỳ. Các tài sản ngắn hạn và dài hạn khác duy trì ổn định trong ba năm 2019 – 2021. PNJ đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022 với doanh thu thuần 32,2%, tương ứng hơn 25.834 tỉ đồng và lãi ròng tăng trưởng 28,2%, tương ứng hơn 1.319 tỉ đồng cũng như chia cổ tức 20%.

Ngoài ra, các cổ đông cũng đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Hữu Hạnh. Bầu bổ sung ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp chiến lược PNJ chính thức trúng cử thành viên HĐQT PNJ nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung và CEO PNJ Lê Trí Thông cũng đã tái đắc cử sau khi hết nhiệm kỳ.

Xem thêm: [PDF] Báo cáo thường niên PNJ 2020

2. Tải Báo cáo thường niên PNJ 2021

 

Brade Mar

5/5 - (10 bình chọn)

Cong-viec-Marketing