[PDF] Báo cáo thường niên PNJ 2020

Báo cáo thường niên PNJ 2020 – Cụ thể, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản giảm từ 13,88% trong năm 2019, xuống còn 12,61% trong năm 2020; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần giảm từ 7,02% xuống còn 6,11%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm từ 26,08% xuống còn 20,40%.

[PDF] Báo cáo thường niên PNJ 2020
[PDF] Báo cáo thường niên PNJ 2020

1. Tổng quan về Báo cáo thường niên PNJ 2020

Báo cáo thường niên PNJ 2020 – Đi sâu vào chất lượng kinh doanh của PNJ, các chỉ số cơ bản về lợi nhuận của công ty này trong năm 2020 đều sụt giảm hơn so với năm 2019.

Báo cáo thường niên PNJ 2020 – Cụ thể, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản giảm từ 13,88% trong năm 2019, xuống còn 12,61% trong năm 2020; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần giảm từ 7,02% xuống còn 6,11%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm từ 26,08% xuống còn 20,40%.

Báo cáo thường niên PNJ 2020 – Một trong những nguyên nhân khiến doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận sụt giảm là do Công ty bị suy giảm nguồn thu từ hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2019 ghi nhận 16,8 tỷ đồng, nhưng sang năm 2020 chỉ thu được gần 2,4 tỷ đồng từ nguồn này. Sự sụt giảm thu nhập tài chính của PNJ trong năm 2020 chủ yếu do ảnh hưởng từ các biến động chênh lệch tỷ giá. Do đó, biến động tỷ giá sẽ vẫn còn tiếp tục là một ẩn số khó lường làm cho một phần thu nhập của PNJ cũng “chông chênh” theo.

Báo cáo thường niên PNJ 2020 – Trong khi đó, các khoản chi phí cơ bản như chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp… của PNJ đều tăng trong năm 2020. Từng khoản chi phí này tăng thêm không nhiều, nhưng việc tăng “toàn diện” hầu hết các khoản chi phí cơ bản cũng tạo ra một hiệu ứng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung. Đây cũng sẽ là áp lực không nhỏ cho đại gia ngành vàng bạc trong năm 2021 khi vừa phải đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường, vừa phải giải bài toán tiết giảm chi phí để tăng hiệu quả lợi nhuận.

Xem thêm: Chiến lược Marketing của PNJ

 

Báo cáo thường niên PNJ 2020 – Theo kế hoạch kinh doanh dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 4, PNJ nhắm tới mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên đến 1.230 tỷ đồng. So với kết quả lợi nhuận sau thuế mà doanh nghiệp này đạt được trong năm 2020, thì mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay sẽ tăng tới 15%.

Với các chỉ tiêu kinh doanh khác, PNJ đặt tham vọng doanh thu thuần 21.006 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.048 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.533 tỷ đồng, tăng 14%.

Báo cáo thường niên PNJ 2020 – Đây là mục tiêu khá thử thách cho đại gia ngành vàng bạc – đá quý, bởi PNJ vừa trải qua một năm kinh doanh 2020 với tăng trưởng lợi nhuận âm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của PNJ năm 2020 đạt 1.069 tỷ đồng, tuy vượt kế hoạch đề ra, nhưng vẫn bị sụt giảm 10,4% so với thực hiện năm 2019.

Tương tự, lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1.349 tỷ đồng, giảm 10,5% so với năm 2019; lợi nhuận gộp đạt 3.435 tỷ đồng, giảm 0,8%. Doanh thu tuy tăng trưởng 3%, đạt 17.511 tỷ đồng, nhưng sự tăng trưởng này cũng không mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh lợi nhuận sụt giảm.

Báo cáo thường niên PNJ 2020 – Đánh giá sơ bộ tình hình kinh doanh năm 2020 trong nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PNJ cho biết, mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty tiếp tục tăng trưởng.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ của PNJ vẫn đạt mức 10% so với cùng kỳ, tỷ trọng doanh thu bán lẻ theo đó tăng mạnh, chiếm 59,7% tổng doanh thu cả năm của Tập đoàn, đạt mức cao nhất trong các năm gần đây.

Xem thêm: [PDF] Báo cáo thường niên Petrolimex 2021

2. Tải Báo cáo thường niên PNJ 2020

 

Brade Mar

5/5 - (10 bình chọn)

Cong-viec-Marketing