[PDF] Báo cáo thường niên Petrolimex 2021

Báo cáo thường niên Petrolimex 2021 – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt doanh thu gần 169.000 tỷ đồng năm 2021, bình quân mỗi ngày thu hơn 463 tỷ đồng từ bán hàng, dịch vụ. Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX) ghi nhận doanh thu thuần 49.372 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Các chi phí tài chính cũng tăng gần 59%, lên 260 tỷ đồng.

[PDF] Báo cáo thường niên Petrolimex 2021
[PDF] Báo cáo thường niên Petrolimex 2021

1. Tổng quan về Báo cáo thường niên Petrolimex 2021

Báo cáo thường niên Petrolimex 2021 – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt doanh thu gần 169.000 tỷ đồng năm 2021, bình quân mỗi ngày thu hơn 463 tỷ đồng từ bán hàng, dịch vụ. Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX) ghi nhận doanh thu thuần 49.372 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Các chi phí tài chính cũng tăng gần 59%, lên 260 tỷ đồng.

Báo cáo thường niên Petrolimex 2021 – Sau khi trừ các khoản chi phí, Petrolimex lãi sau thuế 701 tỷ đồng trong quý IV, giảm 30% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 595 tỷ đồng, giảm 36% so với 2020.

Báo cáo thường niên Petrolimex 2021 – Theo Petrolimex, sản lượng kinh doanh xăng dầu sụt giảm trong quý này, chỉ bằng 90% cùng kỳ 2020. Từ đầu quý IV/2021 đến tháng 11, mỗi thùng dầu thế giới (WTI) tăng 11%, từ 75,88 USD lên 84,05 USD, sau đó lại giảm 19% vào cuối quý. Diễn biến này khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp giảm và phát sinh khoản tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 199 tỷ đồng, lên 224 tỷ đồng.

Báo cáo thường niên Petrolimex 2021 – Luỹ kế năm 2021, tập đoàn này đạt 169.113 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng xấp xỉ 37% so với cùng kỳ. Như vậy, bình quân mỗi ngày Petrolimex thu hơn 463 tỷ đồng từ bán hàng và dịch vụ.

Xem thêm: Phân tích mô hình SWOT của Petrolimex

 

Báo cáo thường niên Petrolimex 2021 – Giá vốn tăng, chủ yếu do giá xăng dầu tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận gộp giảm 0,6%, còn 7,5%. Dù vậy, lợi nhuận gộp bán hàng, dịch vụ của tập đoàn này trong năm ngoái vẫn đạt 12.706 tỷ đồng, tăng gần 27% so với 2020.

Báo cáo thường niên Petrolimex 2021 – Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 3.111 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ 2020. Riêng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 2.830 tỷ đồng, gần gấp 3 cùng kỳ. So với kế hoạch, các chỉ số doanh thu, lợi nhuận đạt được năm ngoái vượt 25% và 13%.

Báo cáo thường niên Petrolimex 2021 – Hết năm 2021, tập đoàn này tích lũy được tổng lượng tiền mặt, tiền gửi hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng thêm 3.277 tỷ đồng, lên 11.836 tỷ đồng. Còn khoản tiền và tương đương tiền là 6.189 tỷ đồng.

Báo cáo thường niên Petrolimex 2021 – Ngày 18/3, tập đoàn này sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thườg với nội dung chính là kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện, Petrolimex vẫn “trống” ghế Tổng giám đốc sau khi ông Phạm Đức Thắng nghỉ hưu từ 1/11/2021. Các công việc điều hành của Tổng giám đốc hiện do ông Trần Ngọc Năm, Phó tổng giám đốc phụ trách.

Xem thêm: [PDF] Báo cáo thường niên Petrolimex 2020

2. Tải Báo cáo thường niên Petrolimex 2021

 

Brade Mar

5/5 - (10 bình chọn)

Cong-viec-Marketing