Danh mục sản phẩm của Pepsi

Danh mục sản phẩm của Pepsi bao gồm Pepsi Original, Pepsi Zero Sugar, Diet Pepsi, Nitro Pepsi Vanilla, Nitro Pepsi, Pepsi Mango, Pepsi Zero Sugar Mango, Pepsi Wild Cherry, Diet Pepsi Wild Cherry, Pepsi Zero Sugar Wild Cherry, Pepsi Real Sugar, Pepsi Caffeine Free, Diet Pepsi Caffeine Free.

1. Tổng quan về Pepsi

Pepsi là một thương hiệu nước giải khát có ga được sản xuất bởi PepsiCo. Ban đầu được tạo ra và phát triển vào năm 1893 bởi Caleb Bradham và được giới thiệu dưới cái tên Brad’s Drink, nó được đổi tên thành Pepsi-Cola vào năm 1898, và sau đó rút ngắn thành Pepsi vào năm 1961.

Bạn đã biết tổng quan về Pepsi. Sau đây, chúng ta sẽ đi sâu vào danh mục sản phẩm của Pepsi.

Xem thêm: Danh mục sản phẩm của PepsiCo

Pepsi là thương hiệu chủ lực của tập đoàn PepsiCo
Pepsi là thương hiệu chủ lực của tập đoàn PepsiCo

2. Danh mục sản phẩm của Pepsi

Danh mục sản phẩm của Pepsi bao gồm Pepsi Original, Pepsi Zero Sugar, Diet Pepsi, Nitro Pepsi Vanilla, Nitro Pepsi, Pepsi Mango, Pepsi Zero Sugar Mango, Pepsi Wild Cherry, Diet Pepsi Wild Cherry, Pepsi Zero Sugar Wild Cherry, Pepsi Real Sugar, Pepsi Caffeine Free, Diet Pepsi Caffeine Free.

 

2.1 Pepsi Original

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 150

2.2 Pepsi Zero Sugar

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 0

2.3 Diet Pepsi

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 0

2.4 Nitro Pepsi Vanilla

 • Lon: 404mL
 • Lượng Calories: 230

2.5 Nitro Pepsi

 • Lon: 404mL
 • Lượng Calories: 230

2.6 Pepsi Mango

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 150

2.7 Pepsi Zero Sugar Mango

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 0

2.8 Pepsi Wild Cherry

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 160

2.9 Diet Pepsi Wild Cherry

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 0
Danh mục sản phẩm của Pepsi (2)
Danh mục sản phẩm của Pepsi

2.10 Pepsi Zero Sugar Wild Cherry

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 0

2.11 Pepsi Real Sugar

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 150

2.12 Pepsi Caffeine Free

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 150

2.13 Diet Pepsi Caffeine Free

 • Lon: 355mL
 • Lượng Calories: 0

Xem thêm: Chiến lược Marketing của Pepsi

Danh mục sản phẩm của Pepsi (3)
Danh mục sản phẩm của Pepsi

Brade Mar

5/5 - (6 bình chọn)

Cong-viec-Marketing