[PDF] Báo cáo thường niên Techcombank 2021

Báo cáo thường niên Techcombank 2021 – Tổng thu nhập hoạt động năm 2021 của Techcombank tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước, lên 37,1 nghìn tỉ đồng, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ từ cả thu nhập lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ.

[PDF] Báo cáo thường niên Techcombank 2021
[PDF] Báo cáo thường niên Techcombank 2021

1. Tổng quan về Báo cáo thường niên Techcombank 2021

Báo cáo thường niên Techcombank 2021 – Tổng thu nhập hoạt động năm 2021 của Techcombank tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước, lên 37,1 nghìn tỉ đồng, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ từ cả thu nhập lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ.

Báo cáo thường niên Techcombank 2021 – Thu nhập từ lãi đạt 26,7 nghìn tỉ đồng, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi biên lãi thuần đạt 5,6% tăng khá so với mức 4,9% của năm 2020. Bên cạnh đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 42,4%, đạt 7,8 nghìn tỉ đồng, với sự đóng góp từ tất cả các loại phí chủ chốt.

Báo cáo thường niên Techcombank 2021 – Cụ thể thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư – cấu phần lớn nhất trong thu nhập từ hoạt động dịch vụ – đạt 3,6 nghìn tỉ và tăng trưởng 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Phí từ hoạt động phân phối trái phiếu tăng 57,4% và phí từ các dịch vụ IB khác tăng 66,7% trong năm 2021, do công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities) tiếp tục cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ mới để phục vụ với tập khách hàng lớn hơn.

Báo cáo thường niên Techcombank 2021 – Phí dịch vụ bảo hiểm vẫn tiếp tục tăng 88,4% trong năm 2021, nâng mức phí này lên 1,6 nghìn tỉ đồng. Doanh thu khai thác mới (APE) trong quý 4 tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 104,5% so với quý 3, sau khi các biện pháp giãn cách xã hội dần được nới lỏng và nhờ đẩy mạnh mối quan hệ đối tác giữa Techcombank và Manulife Việt Nam.

Báo cáo thường niên Techcombank 2021 – Chi phí hoạt động tăng 24,6% so với cùng kỳ, đạt 11,2 nghìn tỉ đồng. Tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,1%. Các khoản đầu tư vào công nghệ và chi phí marketing bắt đầu tăng trở lại khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, đồng thời tập khách hàng của cả Techcombank và TCBS đều tăng.

Chi phí dự phòng của Techcombank ở mức 2,7 nghìn tỉ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, do ngân hàng chủ động trích trước đầy đủ dự phòng cho các khoản vay tái cơ cấu vào cuối năm 2021, thay vì phân bổ trong 3 năm với mức yêu cầu tối thiểu bắt buộc là 30% cho năm đầu.

Xem thêm: Chiến lược Marketing của Techcombank

 

Báo cáo thường niên Techcombank 2021 – Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản của Techcombank đạt 568,8 nghìn tỉ đồng, tăng 29,4% so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng cuối năm 2021 đạt 388,3 nghìn tỉ đồng, tăng 22,1% so với cuối năm 2020, theo đúng hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp.

Tăng trưởng dư nợ tín dụng được dẫn dắt bởi sự gia tăng của dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 161,7 nghìn tỉ đồng. Dư nợ tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) tăng 16,6% so với cuối năm 2020, đạt 248,5 nghìn tỉ đồng.

Báo cáo thường niên Techcombank 2021 – Tổng tiền gửi tại ngày 31-12-2021 là 314,8 nghìn tỉ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm ngoái. Các nguồn huy động vốn khác như khoản vay hợp vốn và giấy tờ có giá tăng trưởng lành mạnh, lần lượt đạt 27,3 nghìn tỉ đồng (tăng 136,6% so với 2020) và 33,7 nghìn tỉ đồng (tăng 20,7% so với 2020).

Đáng chú ý tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của Techcombank đạt 50,5% tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021 với số dư CASA đạt 158,9 nghìn tỉ đồng, chủ yếu do CASA từ khách hàng cá nhân tăng 30,8% so với cuối năm ngoái. Tiền gửi có kỳ hạn đạt 155,9 nghìn tỉ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2020, do ngân hàng đã tối ưu hóa cấu trúc vốn và bảng cân đối.

Báo cáo thường niên Techcombank 2021 – Ngân hàng cũng duy trì thanh khoản dồi dào với tỉ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR4) đạt 75,0%. Tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn ở mức 28,8% tại cuối quý 4 năm 2021, giảm mạnh so với mức 32,6% cuối quý 3. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 15,0% cuối năm 2021, cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II.

Xem thêm: [PDF] Báo cáo thường niên Techcombank 2020

2. Tải Báo cáo thường niên Techcombank 2021

 

Brade Mar

5/5 - (10 bình chọn)

Cong-viec-Marketing