Danh mục sản phẩm của Cheetos

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Crunchy, Puffs, Popcorn, Mac ‘N Cheese, Flamin’ Hot, Fantastix, Simply, Baked, Variety Packs.

Danh mục sản phẩm của Cheetos
Danh mục sản phẩm của Cheetos

1. Giới thiệu về Cheetos

 

Cheetos (trước đây được gọi là Chee-tos cho đến năm 1998) là một thương hiệu snack được sản xuất bởi Frito-Lay, một công ty con của PepsiCo. Người sáng tạo ra Fritos là Charles Elmer Doolin vào năm 1948 và bắt đầu phân phối ở Hoa Kỳ. Thành công ban đầu của Cheetos là một yếu tố góp phần vào việc sáp nhập giữa The Frito Company và H.W. Lay & Company vào năm 1961 để thành lập Frito-Lay. Năm 1965, Frito-Lay trở thành công ty con của The Pepsi-Cola Company, thành lập PepsiCo, chủ sở hữu hiện tại của thương hiệu Cheetos.

Năm 2010, Cheetos được xếp hạng là thương hiệu bán chạy nhất ngành hàng bánh phồng phô mai tại thị trường Hoa Kỳ; trên toàn thế giới doanh thu bán lẻ hàng năm đạt khoảng 4 tỷ đô la. Crunchy Cheetos nguyên bản vẫn đang được sản xuất nhưng dòng sản phẩm này đã mở rộng để bao gồm 21 loại Cheetos khác nhau chỉ riêng ở Bắc Mỹ.

Vì Cheetos được bán ở hơn 36 quốc gia, hương vị và thành phần thường đa dạng để phù hợp với hương vị và sở thích văn hóa khu vực – chẳng hạn như Savory American Cream ở Trung Quốc và Strawberry Cheetos ở Nhật Bản.

Xem chi tiết: Chiến lược Marketing của Cheetos

Cheetos là một thương hiệu snack được sản xuất bởi Frito-Lay, một công ty con của PepsiCo
Cheetos là một thương hiệu snack được sản xuất bởi Frito-Lay, một công ty con của PepsiCo

2. Danh mục sản phẩm của Cheetos

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Crunchy, Puffs, Popcorn, Mac ‘N Cheese, Flamin’ Hot, Fantastix, Simply, Baked, Variety Packs.

2.1 Crunchy

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Crunchy.

 • CHEETOS® Crunchy Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Crunchy FLAMIN’ HOT® Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Crunchy FLAMIN’ HOT® Limón Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Crunchy XXTRA FLAMIN’ HOT® Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Crunchy Cheddar Jalapeño Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Flamin’ Hot® Tangy Chili Fusion
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Crunchy
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Crunchy

2.2 Puffs

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Puffs.

 • CHEETOS® Puffs Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Bolitas
 • CHEETOS® Puffs FLAMIN’ HOT® Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® PAWS® Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® White Cheddar Bites Cheese Flavored Snacks
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Puffs
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Puffs

2.3 Popcorn

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Popcorn.

 • CHEETOS® Cheddar Jalapeño Popcorn Flavored Snacks
 • CHEETOS® Cheddar Popcorn Flavored Snacks
 • CHEETOS® FLAMIN’ HOT® Popcorn Flavored Snacks
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Popcorn
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Popcorn

2.4 Mac ‘N Cheese

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Mac ‘N Cheese.

 • CHEETOS® Mac ‘n Cheese Bold & Cheesy
 • CHEETOS® Mac ‘n Cheese FLAMIN’ HOT®
 • CHEETOS® Mac ‘n Cheese Cheesy Jalapeño
 • CHEETOS® Mac ‘n Cheese Bold & Cheesy Cup
 • CHEETOS® Mac ‘n Cheese FLAMIN’ HOT® Cup
 • CHEETOS® Mac ‘n Cheese Cheesy Jalapeño Cup
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Mac 'N Cheese
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Mac ‘N Cheese

2.5 Flamin’ Hot

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Flamin’ Hot.

 • CHEETOS® Crunchy FLAMIN’ HOT® Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Crunchy FLAMIN’ HOT® Limón Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Crunchy FLAMIN’ HOT® Limón Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® FLAMIN’ HOT® Popcorn Flavored Snacks
 • CHEETOS® FLAMIN’ HOT® Popcorn Flavored Snacks
 • CHEETOS® Mac ‘n Cheese FLAMIN’ HOT®
 • CHEETOS® Flamin’ Hot® Tangy Chili Fusion
 • CHEETOS® Mac ‘n Cheese FLAMIN’ HOT® Cup
 • CHEETOS® Baked Crunchy FLAMIN’ HOT® Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Flavor Shots FLAMIN’ HOT® ASTEROIDS® Flavored Snacks
 • CHEETOS® FANTASTIX® FLAMIN’ HOT® Flavored Baked Corn & Potato Snacks
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Flamin' Hot
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Flamin’ Hot

2.6 Fantastix

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Fantastix.

 • CHEETOS® FANTASTIX® Chili Cheese Flavored Baked Corn & Potato Snacks
 • CHEETOS® FANTASTIX® Chili Cheese Flavored Baked Corn & Potato Snacks
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Fantastix
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Fantastix

2.7 Simply

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Simply.

 • CHEETOS® Simply Puffs White Cheddar Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Simply Puffs White Cheddar Jalapeño Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Simply Crunchy White Cheddar Cheese Flavored Snacks
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Simply
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Simply

2.8 Baked

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Baked.

 • CHEETOS® Baked Crunchy Cheese Flavored Snacks
 • CHEETOS® Baked Crunchy FLAMIN’ HOT® Cheese Flavored Snacks
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Baked
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Baked

2.9 Variety Packs

Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Variety Packs.

 • SIMPLY CHEETOS® Puffs White Cheddar Cheese Flavored Snacks
 • SIMPLY CHEETOS® Crunchy White Cheddar Cheese
 • CHEETOS® Crunchy Cheese Flavored Snacks 10 Multi-Pack
 • CHEETOS® Crunchy FLAMIN’ HOT® Cheese Flavored Snacks 10 Multi-Pack
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Variety Packs
Danh mục sản phẩm của Cheetos bao gồm Variety Packs

Brade Mar

5/5 - (10 bình chọn)

Cong-viec-Marketing