[PDF] Hướng dẫn Xây dựng và Đánh giá Chiến lược truyền thông

Hướng dẫn Xây dựng và Đánh giá Chiến lược truyền thông – Mục tiêu của hội thảo này nhằm xác định vai trò, đưa ra các bước xây dựng chiến lược, lập kế hoạch thực thi và cách đánh giá hiệu quả của truyền thông.

1. Tổng quan về tài liệu

Mục tiêu của tài liệu này nhằm:

  • Xác định được vai trò và nguyên tắc truyền thông
  • Giải thích các bước xây dựng chiến lược truyền thông
  • Lập kế hoạch thực thi chiến lược truyền thông
  • Mô tả cách đánh giá hiệu quả truyền thông

Xem thêm: [PDF] Bí quyết viết bài 1 triệu lượt Shares

2. Tải tài liệu Hướng dẫn Xây dựng và Đánh giá Chiến lược truyền thông

 

5/5 - (5 bình chọn)

Cong-viec-Marketing