[PDF] FMCG tại các thị trường mới nổi

FMCG tại các thị trường mới nổi – Trong một thập kỷ, các thị trường mới nổi đã làm “bùng cháy” nền kinh tế toàn cầu, đóng góp hơn 80% vào sự mở rộng kinh tế của nó. Ngày nay, các thị trường này luôn hoạt động tốt hơn đáng kể từ ba đến bốn lần so với các đối tác thị trường phát triển trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

1. Tổng quan về báo cáo

Khai thác các cơ hội chưa được khám phá trong các thị trường này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh cho thấy những cơ hội lớn để tăng trưởng. Dân số đang phát triển, dự báo tăng trưởng GDP và mở rộng thu nhập, tỷ lệ phụ thuộc lành mạnh (bao gồm lực lượng lao động trẻ / dân số trong độ tuổi thấp) và cơ sở hạ tầng ổn định chỉ là một phần của lời giải.

Kết hợp với dữ liệu của Nielsen và phân tích chuyên gia, một bức tranh rõ ràng hơn bắt đầu xuất hiện.

Báo cáo “FMCG tại các thị trường mới nổi” phân tích hai ngành hàng đáng chú ý trong thị trường FMCG – đồ ăn nhẹ và bia – để hiểu các xu hướng đang thúc đẩy tăng trưởng và chỉ ra các cơ hội không được tiết lộ.

Là sản phẩm FMCG ‘không thiết yếu’, snack và bia đại diện cho các chỉ số tích cực cho sự tăng trưởng: chứng minh thực tế rằng người tiêu dùng đã sẵn sàng và có động lực để chi tiêu vượt quá những gì cần thiết cho các nhu cầu thiết yếu. Và điều đó là một tín hiệu mà các nhà sản xuất toàn cầu không nên bỏ qua trong thị trường FMCG tại các thị trường mới nổi.

Xem thêm: [PDF] Chi tiêu quảng cáo ở Đông Nam Á

2. Tải báo cáo FMCG tại các thị trường mới nổi

 

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing