[PDF] Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020

Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020 – Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Dược Hâu Giang là 4.447 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm; trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.147 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 850 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tồn kho đạt 826 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.

[PDF] Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020
[PDF] Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020

1. Tổng quan về Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020

Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020 – Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) thông báo kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tỷ lệ cổ tức năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cụ thể, Hội đồng quản trị Dược Hậu Giang đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 3.970 tỷ đồng, tăng 6% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng thu về 821 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2020.

Ban lãnh đạo công ty cũng đề xuất nâng tỷ lệ cổ tức năm 2020 từ 30% theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lên 40%. Hiện nay, có khoảng hơn 130 triệu cổ phiếu DHG đang lưu hành trên thị trường, nếu Dược Hậu Giang chia cổ tức bằng tiền mặt thì số tiền phải chi ra theo kế hoạch là khoảng 392 tỷ đồng, số tiền phải chi theo đề xuất của Hội đồng quản trị là 522 tỷ đồng.

Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020 – Về tình hình hoạt động kinh doanh, năm 2020, doanh thu của Dược Hậu Giang đạt 3.755 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 821 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ gần 4% và tăng 15% so với năm 2019. EPS (thu nhập trên 1 cổ phiếu) tăng từ 4.668 đồng lên 5.443 đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Dược Hâu Giang là 4.447 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm; trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.147 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 850 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tồn kho đạt 826 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.

Xem thêm: Phân tích mô hình SWOT của công ty dược Hậu Giang

 

Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020 – CTCP Dược Hậu Giang (DHG) công bố doanh thu thuần quý 4 đạt 1.212 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 44% lên 47%.

Trong quý, chi phí bán hàng tăng 4%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng hơn 2 lần lên 46 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ việc trích lập dự phòng với khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020 – Lợi nhuận của công ty mẹ Dược Hậu Giang tăng nhẹ 2,5%, đạt 209 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của của năm 2020 không biến động nhiều. Doanh thu thuần 3.756 tỷ đồng giảm gần 4%; nhưng lợi nhuận ròng đạt 738 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019. Doanh thu thực hiện 99% kế hoạch, lợi nhuận vượt 14%. Động lực chính đến từ việc công ty này cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận gộp, trung bình năm từ 44% lên 48%.

Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020 – Doanh thu hàng do Dược Hậu Giang sản xuất tăng, công ty tập trung bán các sản phẩm chiến lược, chủ lưc. Họ cũng cho biết đã triển khai tốt dự án tăng năng suất và hiệu quả sản xuất giúp tiết giảm chi phí. Ngoài ra, chi phí bán hàng – quản lý được tiết giảm để phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Bảng cân đối kế toán của Dược Hậu Giang không có nhiều biến động, tổng tài sản tăng thêm 300 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, họ đang sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn tương đối lớn, gần 2.150 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản.

Xem thêm: [PDF] Báo cáo thường niên BIDV 2021

2. Tải Báo cáo thường niên Dược Hậu Giang 2020

 

Brade Mar

5/5 - (10 bình chọn)

Cong-viec-Marketing