[PDF] Chi tiêu quảng cáo ở Đông Nam Á

Chi tiêu quảng cáo ở Đông Nam Á – Báo cáo này cung cấp dự báo về tổng chi tiêu Media, Digital and Mobile Internet Ad tại 6 thị trường ở Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

1. Tổng quan về báo cáo

Báo cáo “Chi tiêu quảng cáo ở Đông Nam Á” được phát triển bởi IAB Singapore. eMarketer đã soạn thảo các ước tính ban đầu dựa trên phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô trong khu vực, xu hướng lịch sử của thị trường quảng cáo, ước tính từ các nghiên cứu khác và dữ liệu sử dụng phương tiện truyền thông của người tiêu dùng.

Ước tính “Chi tiêu quảng cáo ở Đông Nam Á” được cập nhật sau khi được các công ty thành viên của IAB Singapore xem xét.

Báo cáo bao gồm các ước tính cho hai thị trường khu vực khác: Hồng KôngĐài Loan. Mặc dù hai thị trường không thuộc khu vực Đông Nam Á về mặt địa lý, nhưng từ quan điểm hoạt động và mối quan hệ, chúng có liên quan đến báo cáo này.

Xem thêm: [PDF] Uniquely Generation Z – Những điều thương hiệu cần biết về Thế hệ Z

2. Tải báo cáo Chi tiêu quảng cáo ở Đông Nam Á

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing