[PDF] Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021

Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021 – Các báo cáo chính được trình bày tại cuộc họp cổ đông HSG gồm kết quả hoạt động niên độ tài chính 2020 – 2021, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và một số định hướng hoạt động của HSG trong niên độ 2021 – 2022 và giai đoạn sắp tới.

[PDF] Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021
[PDF] Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021

1. Tổng quan về Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021

Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021 – Các báo cáo chính được trình bày tại cuộc họp cổ đông HSG gồm kết quả hoạt động niên độ tài chính 2020 – 2021, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và một số định hướng hoạt động của HSG trong niên độ 2021 – 2022 và giai đoạn sắp tới.

Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021 – Kết thúc niên độ tài chính 2020 – 2021, sản lượng tiêu thụ HSG đạt 2.253.733 tấn, hoàn thành 125% kế hoạch, đạt 139% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt 48.727 tỷ đồng, hoàn thành 148% kế hoạch, đạt 177% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế có sự tăng trưởng ấn tượng, đạt 4.313 tỷ đồng, hoàn thành 288% kế hoạch và đạt 374% so với cùng kỳ.

Việc thực hiện nghiêm ngặt sản xuất 3 tại chỗ, chủ động có các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, phát huy tối đa lợi thế về logistics của hệ thống 10 nhà máy, lợi thế cạnh tranh của hệ thống gần 600 chi nhánh – cửa hàng phân phối trải dài trên khắp cả nước. Việc đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu đã đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của HSG trong niên độ tài chính 2020 – 2021.

Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021 – Đồng thời, HSG đã tập trung bán hàng vào các thị trường, các mặt hàng có biên lợi nhuận cao và việc tăng cường hiệu quả quản trị, quản lý hiệu quả các khoản chi phí cũng đã thúc đẩy kết quả kinh doanh của HSG trong niên độ tài chính 2020 – 2021, cải thiện mạnh mẽ tình hình tài chính doanh nghiệp.

Xem thêm: Chiến lược Marketing của tôn Hoa Sen

 

Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021 – Năm 2022, nền kinh tế tiềm ẩn nhiều biến động khó lường. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và xung đột chính trị trên thế giới có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, HSG trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho niên độ tài chính 2021 – 2022 trên cơ sở đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững.

Cụ thể, niên độ tài chính 2021 – 2022 mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 2.000.000 tấn, doanh thu đạt 46.399 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 1.500 đến 2.500 tỷ đồng phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh, xung đột chính trị, biến động giá thép, giá năng lượng và các chi phí đầu vào.

Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021 – Kết thúc quý I niên độ tài chính 2021 – 2022 (từ 1/10/2021 đến 31/12/2021), sản lượng tiêu thụ HSG đạt 604.518 tấn, đạt 113% so với cùng kỳ, hoàn thành 30% kế hoạch; doanh thu đạt 16.934 tỷ đồng, đạt 186% so với cùng kỳ, hoàn thành 36,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 638 tỷ đồng, đạt 112% so với cùng kỳ, hoàn thành 25,5% kế hoạch lợi nhuận (so với phương án 3).

Tại đại hội, HSG cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021 – Cụ thể, công ty chuyển đổi 1 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc HSG thành Công ty cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng nhựa và thành lập mới 1 công ty là Công ty cổ phần Phân phối Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home.

Xem thêm: [PDF] Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2020

2. Tải Báo cáo thường niên Hoa Sen Group 2021

 

Brade Mar

5/5 - (10 bình chọn)

Cong-viec-Marketing