Real Logo PNG

Real Logo PNG – Real là một chuỗi đại siêu thị ở Đức, thuộc sở hữu của Metro AG cho đến năm 2020. Nó được thành lập vào năm 1992, từ sự hợp nhất của các chuỗi Divi, Basar, Continent, Esbella và Real-kauf. Năm 2018, Metro đã quyết định thoái vốn khỏi chuỗi Real và vào năm 2021, thương hiệu Real bắt đầu ngừng sử dụng cho các đại siêu thị khi một số thị trường được tiếp quản bởi các công ty khác như Edeka, Kaufland, Globus, Rewe hoặc V-Markt và được đổi tên thương hiệu mới.

1. Real Logo PNG (2017 – Now)

Real Logo PNG (2017 – Now)
Real Logo PNG (2017 – Now)

2. Real Logo PNG (1992 – 2017)

Real Logo PNG (1992 – 2017)
Real Logo PNG (1992 – 2017)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)