Subaru Logo PNG

Subaru Logo PNG – Subaru là bộ phận sản xuất ô tô của tập đoàn vận tải Nhật Bản Subaru Corporation (trước đây gọi là Fuji Heavy Industries), nhà sản xuất ô tô lớn thứ 21 trên toàn thế giới vào năm 2017.

1. Subaru Logo PNG (2003 – Now)

Subaru Logo PNG 1
Subaru Logo PNG (2003 – Now)
Subaru Logo PNG 2
Subaru Logo PNG (2003 – Now)
Subaru Logo PNG 3
Subaru Logo PNG (2003 – Now)
Subaru Logo PNG 4
Subaru Logo PNG (2003 – Now)

2. Subaru Logo PNG (1980 – 2003)

Subaru Logo PNG (1980 – 2003)
Subaru Logo PNG (1980 – 2003)

3. Subaru Logo PNG (1980)

Subaru Logo PNG (1980)
Subaru Logo PNG (1980)

4. Subaru Logo PNG (1970 – 1980)

Subaru Logo PNG (1970 – 1980)
Subaru Logo PNG (1970 – 1980)

5. Subaru Logo PNG (1959 – 1970)

Subaru Logo PNG (1959 – 1970)
Subaru Logo PNG (1959 – 1970)

6. Subaru Logo PNG (1958 – 1959)

Subaru Logo PNG (1958 – 1959)
Subaru Logo PNG (1958 – 1959)

7. Subaru Logo PNG (1953 – 1958)

Subaru Logo PNG (1953 – 1958)
Subaru Logo PNG (1953 – 1958)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing