Sega Logo PNG

Sega Logo PNG – Sega Corporation là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và phần cứng trò chơi điện tử, và từng là một công ty sản xuất máy tính gia đình và máy chơi điện tử.

1. Sega Logo PNG (1982 – Now)

Sega Logo PNG (1982 – Now) 1
Sega Logo PNG (1982 – Now)
Sega Logo PNG (1982 – Now) 2
Sega Logo PNG (1982 – Now)

2. Sega Logo PNG (1975 – 1982)

Sega Logo PNG (1975 – 1982)
Sega Logo PNG (1975 – 1982)

3. Sega Logo PNG (1956 – 1975)

Sega Logo PNG (1956 – 1975)
Sega Logo PNG (1956 – 1975)

4. Sega Logo PNG (1945 – 1959)

Sega Logo PNG (1945 – 1959)
Sega Logo PNG (1945 – 1959)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)