PlayStation Logo PNG

PlayStation Logo PNG – PlayStation (viết tắt là PS) là một thương hiệu trò chơi điện tử được sản xuất bởi Sony Interactive Entertainment, một bộ phận của Sony.

1. PlayStation Logo PNG (2009 – Now)

PlayStation Logo PNG (2009 – Now)
PlayStation Logo PNG (2009 – Now)

2. PlayStation Logo PNG (1994 – 2009)

PlayStation Logo PNG (1994 – 2009)
PlayStation Logo PNG (1994 – 2009)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)