Skype Logo PNG

Skype Logo PNG – Skype là một ứng dụng viễn thông độc quyền được điều hành bởi Skype Technologies, một bộ phận của Microsoft, nổi tiếng với các cuộc gọi video, hội nghị truyền hình và cuộc gọi thoại dựa trên VoIP.

1. Skype Logo PNG (2019 – Now)

Skype Logo PNG (2019 – Now)
Skype Logo PNG (2019 – Now)

2. Skype Logo PNG (2017 – 2019)

Skype Logo PNG (2017 – 2019)
Skype Logo PNG (2017 – 2019)

3. Skype Logo PNG (2012 – 2017)

Skype Logo PNG (2012 – 2017)
Skype Logo PNG (2012 – 2017)

4. Skype Logo PNG (2006 – 2012)

Skype Logo PNG (2006 – 2012)
Skype Logo PNG (2006 – 2012)

5. Skype Logo PNG (2005 – 2006)

Skype Logo PNG (2005 – 2006)
Skype Logo PNG (2005 – 2006)

6. Skype Logo PNG (2004 – 2005)

Skype Logo PNG (2004 – 2005)
Skype Logo PNG (2004 – 2005)

7. Skype Logo PNG (2003 – 2004)

Skype Logo PNG (2003 – 2004)
Skype Logo PNG (2003 – 2004)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing