Citibank Logo PNG

Citibank Logo PNG – Citibank là bộ phận tiêu dùng của tập đoàn Citigroup. Citibank được thành lập vào năm 1812 với tư cách là City Bank of New York, và sau đó trở thành First National City Bank of New York.

1. Citibank Logo PNG (2000 – Now)

Citibank Logo PNG (2000 – Now)
Citibank Logo PNG (2000 – Now)

2. Citibank Logo PNG (1976 – 2002)

Citibank Logo PNG (1976 – 2002)
Citibank Logo PNG (1976 – 2002)

3. Citibank Logo PNG (1965 – 1976)

Citibank Logo PNG (1965 – 1976)
Citibank Logo PNG (1965 – 1976)

4. Citibank Logo PNG (1962 – 1965)

Citibank Logo PNG (1962 – 1965)
Citibank Logo PNG (1962 – 1965)

5. Citibank Logo PNG (1955 – 1962)

Citibank Logo PNG (1955 – 1962)
Citibank Logo PNG (1955 – 1962)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)