Samsung Galaxy Logo PNG

Samsung Galaxy Logo PNG – Samsung Galaxy là một loạt các thiết bị điện toán và điện toán di động được thiết kế, sản xuất và Marketing bởi Samsung Electronics.

1. Samsung Galaxy Logo PNG (2018 – Now)

Samsung Galaxy Logo PNG (2018 – Now) 1
Samsung Galaxy Logo PNG (2018 – Now)
Samsung Galaxy Logo PNG (2018 – Now) 2
Samsung Galaxy Logo PNG (2018 – Now)

2. Samsung Galaxy Logo PNG (2015 – 2018)

Samsung Galaxy Logo PNG (2015 – 2018)
Samsung Galaxy Logo PNG (2015 – 2018)

3. Samsung Galaxy Logo PNG (2013 – 2015)

Samsung Galaxy Logo PNG (2013 – 2015)
Samsung Galaxy Logo PNG (2013 – 2015)

4. Samsung Galaxy Logo PNG (2009 – 2013)

Samsung Galaxy Logo PNG (2009 – 2013)
Samsung Galaxy Logo PNG (2009 – 2013)

5. Samsung Galaxy Logo PNG (2005 – 2012)

Samsung Galaxy Logo PNG (2005 – 2012)
Samsung Galaxy Logo PNG (2005 – 2012)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)