Yapı Kredi Logo PNG

Yapı Kredi Logo PNG – Yapı Kredi là một trong những ngân hàng thương mại toàn quốc đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ và là ngân hàng sở hữu công lớn thứ tư ở Thổ Nhĩ Kỳ tính theo quy mô tài sản của nó. Nó được thành lập vào năm 1944 bởi Kazım Taşkent.

1. Yapı Kredi Logo PNG (2006 – Now)

Yapı Kredi Logo PNG (2006 – Now) 1
Yapı Kredi Logo PNG (2006 – Now)
Yapı Kredi Logo PNG (2006 – Now) 2
Yapı Kredi Logo PNG (2006 – Now)

2. Yapı Kredi Logo PNG (1944 – 2006)

Yapı Kredi Logo PNG (1944 – 2006)
Yapı Kredi Logo PNG (1944 – 2006)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)