Yamaha Logo PNG

Yamaha Logo PNG – Yamaha Motor Co., Ltd. là một nhà sản xuất xe máy, sản phẩm hàng hải của Nhật Bản như thuyền và động cơ bên ngoài, và các sản phẩm cơ giới khác. Công ty được thành lập vào năm 1955 sau khi tách khỏi Tập đoàn Yamaha (tuy nhiên, Tập đoàn Yamaha vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty với 9,92% cổ phần, tính đến năm 2019).

1. Yamaha Logo PNG (1998 – Now)

Yamaha Logo PNG (1998 – Now)
Yamaha Logo PNG (1998 – Now)

2. Yamaha Logo PNG (1964 – Now)

Yamaha Logo PNG (1964 – Now)
Yamaha Logo PNG (1964 – Now)

3. Yamaha Logo PNG (1955 – 1964)

Yamaha Logo PNG (1955 – 1964)
Yamaha Logo PNG (1955 – 1964)

Brade Mar

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing