Xiaomi Logo PNG

Xiaomi Logo PNG – Xiaomi Corporation, được đăng ký tại Châu Á với tên Xiaomi Inc., là nhà thiết kế và sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng và phần mềm liên quan, thiết bị gia dụng và đồ gia dụng của Trung Quốc. Công ty được xếp hạng thứ 338 và là công ty trẻ nhất trong Fortune Global 500.

1. Xiaomi Logo PNG (2019 – Now)

Xiaomi Logo PNG (2019 – Now)
Xiaomi Logo PNG (2019 – Now)

2. Xiaomi Logo PNG (2014 – Now)

Xiaomi Logo PNG (2014 – Now)
Xiaomi Logo PNG (2014 – Now)

3. Xiaomi Logo PNG (2010 – 2014)

Xiaomi Logo PNG (2010 – 2014)
Xiaomi Logo PNG (2010 – 2014)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)