Westpac Logo PNG

Westpac Logo PNG – Westpac Banking Corporation, được gọi đơn giản là Westpac, là một ngân hàng Úc và nhà cung cấp dịch vụ tài chính có trụ sở chính tại Sydney, Úc. Được thành lập vào năm 1817 với tên gọi Ngân hàng New South Wales, nó đã mua lại Ngân hàng Thương mại Úc vào năm 1982 trước khi được đổi tên ngay sau đó.

1. Westpac Logo PNG (2010 – Now)

Westpac Logo PNG (2010 – Now)
Westpac Logo PNG (2010 – Now)
Westpac Logo PNG (2010 – Now) 2
Westpac Logo PNG (2010 – Now)

2. Westpac Logo PNG (2003 – Now)

Westpac Logo PNG (2003 – Now)
Westpac Logo PNG (2003 – Now)

3. Westpac Logo PNG (1982 – 2003)

Westpac Logo PNG (1982 – 2003)
Westpac Logo PNG (1982 – 2003)

4. Westpac Logo PNG (1931 – 1974)

Westpac Logo PNG (1931 – 1974)
Westpac Logo PNG (1931 – 1974)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)