Wells Fargo Logo PNG

Wells Fargo Logo PNG – Wells Fargo & Company là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Mỹ. Cùng với JPMorgan Chase, Bank of America và Citigroup, Wells Fargo là một trong bốn ngân hàng lớn nhất trong nhóm “Big Four Banks” của Hoa Kỳ.

1. Wells Fargo Logo PNG (2019 – Now)

Wells Fargo Logo PNG (2019 – Now) 1
Wells Fargo Logo PNG (2019 – Now)
Wells Fargo Logo PNG (2019 – Now) 2
Wells Fargo Logo PNG (2019 – Now)

2. Wells Fargo Logo PNG (2009 – 2019)

Wells Fargo Logo PNG (2009 – 2019)
Wells Fargo Logo PNG (2009 – 2019)

3. Wells Fargo Logo PNG (1852 – 2009)

Wells Fargo Logo PNG (1852 – 2009)
Wells Fargo Logo PNG (1852 – 2009)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing