Wayfair Logo PNG

Wayfair Logo PNG – Wayfair Inc. là một công ty thương mại điện tử của Mỹ bán đồ nội thất và đồ gia dụng. Trước đây được gọi là CSN Stores, công ty được thành lập vào năm 2002.

1. Wayfair Logo PNG (2016 – Now)

Wayfair Logo PNG (2016 – Now) 1
Wayfair Logo PNG (2016 – Now)
Wayfair Logo PNG (2016 – Now) 2
Wayfair Logo PNG (2016 – Now)
Wayfair Logo PNG (2016 – Now) 3
Wayfair Logo PNG (2016 – Now)

2. Wayfair Logo PNG (2011 – 2016)

Wayfair Logo PNG (2011 – 2016)
Wayfair Logo PNG (2011 – 2016)

3. Wayfair Logo PNG (2002 – 2011)

Wayfair Logo PNG (2002 – 2011)
Wayfair Logo PNG (2002 – 2011)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)