Wawa Logo PNG

Wawa Logo PNG – Wawa, Inc. là một chuỗi các cửa hàng tiện lợi và trạm xăng của Mỹ nằm dọc theo Bờ Đông hoa Kỳ, hoạt động tại Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Washington, D.C., và Florida. Tính đến năm 2008, Wawa là chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất ở Greater Philadelphia, và nó cũng là nhà bán lẻ thực phẩm lớn thứ ba ở Greater Philadelphia, sau Acme Markets và ShopRite.

1. Wawa Logo PNG (2004 – Now)

Wawa Logo PNG (2004 – Now) 1
Wawa Logo PNG (2004 – Now)
Wawa Logo PNG (2004 – Now) 2
Wawa Logo PNG (2004 – Now)

2. Wawa Logo PNG (1990 – 2004)

Wawa Logo PNG (1990 – 2004)
Wawa Logo PNG (1990 – 2004)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)