Warka Logo PNG

Warka Logo PNG – Warka Brewery là một trong những nhà máy bia lâu đời nhất của Ba Lan và thuộc sở hữu của Tập đoàn Żywiec. Tập đoàn Żywiec có năm nhà máy bia chính: Nhà máy bia Żywiec, Elbrewery, Nhà máy bia Leżajsk, Nhà máy bia Cieszyn và Nhà máy bia Warka, và phần lớn thuộc sở hữu của Tập đoàn Heineken Hà Lan.

1. Warka Logo PNG (New)

Warka Logo PNG (New) 1
Warka Logo PNG (New)
Warka Logo PNG (New) 2
Warka Logo PNG (New)

2. Warka Logo PNG (Old)

Warka Logo PNG (Old)
Warka Logo PNG (Old)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)