Walmart Logo PNG

Walmart Logo PNG – Walmart Inc. là một tập đoàn bán lẻ đa quốc gia lớn nhất thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ, điều hành một chuỗi các đại siêu thị, cửa hàng giảm giá và các cửa hàng bách hóa, được thành lập bởi Sam Walton ở Rogers, Arkansas vào năm 1962.

1. Walmart Logo PNG (2008 – Now)

Walmart Logo PNG (2008 – Now) 1
Walmart Logo PNG (2008 – Now)
Walmart Logo PNG (2008 – Now) 2
Walmart Logo PNG (2008 – Now)
Walmart Logo PNG (2008 – Now) 3
Walmart Logo PNG (2008 – Now)

2. Walmart Logo PNG (1992 – 2008)

Walmart Logo PNG (1992 – 2008)
Walmart Logo PNG (1992 – 2008)

3. Walmart Logo PNG (1981 – 1992)

Walmart Logo PNG (1981 – 1992)
Walmart Logo PNG (1981 – 1992)

4. Walmart Logo PNG (1977 – 1981)

Walmart Logo PNG (1977 – 1981)
Walmart Logo PNG (1977 – 1981)

5. Walmart Logo PNG (1975 – 1977)

Walmart Logo PNG (1975 – 1977)
Walmart Logo PNG (1975 – 1977)

6. Walmart Logo PNG (1970 – 1975)

Walmart Logo PNG (1970 – 1975)
Walmart Logo PNG (1970 – 1975)

7. Walmart Logo PNG (1968 – 1970)

Walmart Logo PNG (1968 – 1970)
Walmart Logo PNG (1968 – 1970)

8. Walmart Logo PNG (1967 – 1968)

Walmart Logo PNG (1967 – 1968)
Walmart Logo PNG (1967 – 1968)

9. Walmart Logo PNG (1965 – 1967)

Walmart Logo PNG (1965 – 1967)
Walmart Logo PNG (1965 – 1967)

10. Walmart Logo PNG (1962 – 1964)

Walmart Logo PNG (1962 – 1964)
Walmart Logo PNG (1962 – 1964)

11. Walmart Logo PNG (1950 – 1962)

Walmart Logo PNG (1950 – 1962)
Walmart Logo PNG (1950 – 1962)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)