Waitrose Logo PNG

Waitrose Logo PNG – Waitrose & Partners là thương hiệu chuỗi siêu thị của Anh, được thành lập vào năm 1904 với tên gọi Waite, Rose & Taylor, sau này được viết tắt là Waitrose. Nó được mua lại vào năm 1937 bởi nhà bán lẻ John Lewis Partnership, công ty vẫn bán hàng tạp hóa dưới thương hiệu này

1. Waitrose Logo PNG (2018 – Now)

Waitrose Logo PNG (2018 – Now) 1
Waitrose Logo PNG (2018 – Now)
Waitrose Logo PNG (2018 – Now) 2
Waitrose Logo PNG (2018 – Now)

2. Waitrose Logo PNG (2004 – 2018)

Waitrose Logo PNG (2004 – 2018)
Waitrose Logo PNG (2004 – 2018)

3. Waitrose Logo PNG (1987 – 2004)

Waitrose Logo PNG (1987 – 2004)
Waitrose Logo PNG (1987 – 2004)

4. Waitrose Logo PNG (1969 – 1987)

Waitrose Logo PNG (1969 – 1987)
Waitrose Logo PNG (1969 – 1987)

5. Waitrose Logo PNG (1955 – 1969)

Waitrose Logo PNG (1955 – 1969)
Waitrose Logo PNG (1955 – 1969)

6. Waitrose Logo PNG (1908 – 1955)

Waitrose Logo PNG (1908 – 1955)
Waitrose Logo PNG (1908 – 1955)

7. Waitrose Logo PNG (1904 – 1908)

Waitrose Logo PNG (1904 – 1908)
Waitrose Logo PNG (1904 – 1908)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)