Volkswagen Logo PNG

Volkswagen Logo PNG – Volkswagen là một thương hiệu xe hơi của Đức có trụ sở tại Wolfsburg, Lower Saxony thuộc sở hữu của Volkswagen Group. Đây là thương hiệu hàng đầu (flagship brand) của Volkswagen Group, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo doanh số bán hàng vào năm 2016 và 2017.

1. Volkswagen Logo PNG (2020 – Now)

Volkswagen Logo PNG 1
Volkswagen Logo PNG (2020 – Now)

2. Volkswagen Logo PNG (2012 – 2020)

Volkswagen Logo PNG (2012 – 2020)
Volkswagen Logo PNG (2012 – 2020)

3. Volkswagen Logo PNG (2000 – 2012)

Volkswagen Logo PNG (2000 – 2012)
Volkswagen Logo PNG (2000 – 2012)

4. Volkswagen Logo PNG (1999 – 2000)

Volkswagen Logo PNG (1999 – 2000)
Volkswagen Logo PNG (1999 – 2000)

5. Volkswagen Logo PNG (1995 – 2000)

Volkswagen Logo PNG (1995 – 2000)
Volkswagen Logo PNG (1995 – 2000)

6. Volkswagen Logo PNG (1989 – 1995)

Volkswagen Logo PNG (1989 – 1995)
Volkswagen Logo PNG (1989 – 1995)

7. Volkswagen Logo PNG (1978 – 1989)

Volkswagen Logo PNG (1978 – 1989)
Volkswagen Logo PNG (1978 – 1989)

8. Volkswagen Logo PNG (1967 – 1978)

Volkswagen Logo PNG (1967 – 1978)
Volkswagen Logo PNG (1967 – 1978)

9. Volkswagen Logo PNG (1960 – 1967)

Volkswagen Logo PNG (1960 – 1967)
Volkswagen Logo PNG (1960 – 1967)

10. Volkswagen Logo PNG (1948 – 1960)

Volkswagen Logo PNG (1948 – 1960)
Volkswagen Logo PNG (1948 – 1960)

11. Volkswagen Logo PNG (1945 – 1948)

Volkswagen Logo PNG (1945 – 1948)
Volkswagen Logo PNG (1945 – 1948)

12. Volkswagen Logo PNG (1939 – 1945)

Volkswagen Logo PNG (1939 – 1945)
Volkswagen Logo PNG (1939 – 1945)

13. Volkswagen Logo PNG (1937 – 1939)

Volkswagen Logo PNG (1937 – 1939)
Volkswagen Logo PNG (1937 – 1939)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing