Vodafone Logo PNG

Vodafone Logo PNG – Vodafone là một công ty thông tin di động đa quốc gia Anh quốc. Công ty đóng trụ sở ở Luân Đôn và có trụ sở đăng ký ở Newbury, Birkshire. Vodafone xếp thứ ba tính theo số thuê bao và doanh thu 2013, sau China Mobile. Thời điểm tháng 6/2013, công ty có 453 triệu thuê bao.

1. Vodafone Logo PNG (2017 – Now)

Vodafone Logo PNG (2017 – Now) 1
Vodafone Logo PNG (2017 – Now)
Vodafone Logo PNG (2017 – Now) 2
Vodafone Logo PNG (2017 – Now)
Vodafone Logo PNG (2017 – Now) 3
Vodafone Logo PNG (2017 – Now)

2. Vodafone Logo PNG (2006 – 2017)

Vodafone Logo PNG (2006 – 2017)
Vodafone Logo PNG (2006 – 2017)

3. Vodafone Logo PNG (1997 – 2006)

Vodafone Logo PNG (1997 – 2006)
Vodafone Logo PNG (1997 – 2006)

4. Vodafone Logo PNG (1985 – 1997)

Vodafone Logo PNG (1985 – 1997)
Vodafone Logo PNG (1985 – 1997)

5. Vodafone Logo PNG (1985 – 1991)

Vodafone Logo PNG (1985 – 1991)
Vodafone Logo PNG (1985 – 1991)

6. Vodafone Logo PNG (1981 – 1985)

Vodafone Logo PNG (1981 – 1985)
Vodafone Logo PNG (1981 – 1985)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)