VNSteel Logo PNG

VNSteel Logo PNG – VNSTEEL hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với hơn 50 đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết.

Truy cập thư viện Logo PNG

1. Giới thiệu về VNSteel

Tổng công ty thép Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là tổng công ty kim khí và tổng công ty thép. Sự ra đời của tổng công ty thép Việt Nam (VNSTEEL) gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước và của ngành công nghiệp luyện kim, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp thép trong nước.

Hiện nay, VNSTEEL hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với hơn 50 đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết.

2. VNSteel Logo PNG

VNSteel Logo PNG 1
VNSteel Logo PNG 1
VNSteel Logo PNG 2
VNSteel Logo PNG 2
VNSteel Logo PNG 3
VNSteel Logo PNG 3

Brade Mar

5/5 - (6 bình chọn)

Cong-viec-Marketing