Visa Logo PNG

Visa Logo PNG – Visa Inc. là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia Hoa Kỳ. Công ty thực hiện các lệnh chuyển tiền điện tử trên toàn thế giới, hầu hết thông qua các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ với thương hiệu Visa. Visa không phát hành thẻ, mở rộng tín dụng hoặc ấn định mức phí và lệ phí cho người tiêu dùng. Thay vào đó, Visa cung cấp cho các tổ chức tài chính các sản phẩm thanh toán có nhãn hiệu Visa.

1. Visa Logo PNG (2021 – Now)

Visa Logo PNG (2021 – Now)
Visa Logo PNG (2021 – Now)

2. Visa Logo PNG (2014 – 2021)

Visa Logo PNG (2014 – 2021)
Visa Logo PNG (2014 – 2021)

3. Visa Logo PNG (2006 – 2014)

Visa Logo PNG (2006 – 2014)
Visa Logo PNG (2006 – 2014)

4. Visa Logo PNG (2000 – 2006)

Visa Logo PNG (2000 – 2006)
Visa Logo PNG (2000 – 2006)

5. Visa Logo PNG (1992 – 2000)

Visa Logo PNG (1992 – 2000)
Visa Logo PNG (1992 – 2000)

6. Visa Logo PNG (1976 – 1992)

Visa Logo PNG (1976 – 1992)
Visa Logo PNG (1976 – 1992)

7. Visa Logo PNG (1958 – 1976)

Visa Logo PNG (1958 – 1976)
Visa Logo PNG (1958 – 1976)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)