VinBus Logo PNG

VinBus Logo PNG – VinBus là một công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng theo mô hình phi lợi nhuận.

Truy cập thư viện Logo PNG

1. Giới thiệu về VinBus

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải VinBus được thành lập năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng theo mô hình phi lợi nhuận.

Công ty vận hành hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại, giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn cho các đô thị lớn của Việt Nam.

2. VinBus Logo PNG

VinBus Logo PNG
VinBus Logo PNG

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing