United Airlines Logo PNG

United Airlines Logo PNG – United Airlines, Inc. (thường được gọi là United) là một hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ có trụ sở tại Willis Tower ở Chicago, Illinois. Được đo bằng quy mô đội bay và số lượng đường bay, đây là hãng hàng không lớn thứ ba trên thế giới sau khi sáp nhập với Continental Airlines vào năm 2010.

1. United Airlines Logo PNG (2019 – Now)

United Airlines Logo PNG (2019 – Now)
United Airlines Logo PNG (2019 – Now)

2. United Airlines Logo PNG (2010 – 2019)

United Airlines Logo PNG (2010 – 2019)
United Airlines Logo PNG (2010 – 2019)

3. United Airlines Logo PNG (1998 – 2010)

United Airlines Logo PNG (1998 – 2010)
United Airlines Logo PNG (1998 – 2010)

4. United Airlines Logo PNG (1993 – 1998)

United Airlines Logo PNG (1993 – 1998)
United Airlines Logo PNG (1993 – 1998)

5. United Airlines Logo PNG (1974 – 1993)

United Airlines Logo PNG (1974 – 1993)
United Airlines Logo PNG (1974 – 1993)

6. United Airlines Logo PNG (1971 – 1974)

United Airlines Logo PNG (1971 – 1974)
United Airlines Logo PNG (1971 – 1974)

7. United Airlines Logo PNG (1961 – 1971)

United Airlines Logo PNG (1961 – 1971)
United Airlines Logo PNG (1961 – 1971)

8. United Airlines Logo PNG (1960 – 1961)

United Airlines Logo PNG (1960 – 1961)
United Airlines Logo PNG (1960 – 1961)

9. United Airlines Logo PNG (1954 – 1960)

United Airlines Logo PNG (1954 – 1960)
United Airlines Logo PNG (1954 – 1960)

10. United Airlines Logo PNG (1940 – 1954)

United Airlines Logo PNG (1940 – 1954)
United Airlines Logo PNG (1940 – 1954)

11. United Airlines Logo PNG (1939 – 1940)

United Airlines Logo PNG (1939 – 1940)
United Airlines Logo PNG (1939 – 1940)

12. United Airlines Logo PNG (1935 – 1939)

United Airlines Logo PNG (1935 – 1939)
United Airlines Logo PNG (1935 – 1939)

13. United Airlines Logo PNG (1933 – 1935)

United Airlines Logo PNG (1933 – 1935)
United Airlines Logo PNG (1933 – 1935)

14. United Airlines Logo PNG (1930 – 1933)

United Airlines Logo PNG (1930 – 1933)
United Airlines Logo PNG (1930 – 1933)

Brade Mar

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing