Turk Telekom Logo PNG

Turk Telekom Logo PNG – Türk Telekom là công ty viễn thông thuộc sở hữu nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ. Türk Telekom được tách ra từ Turkish Post vào năm 1995.

1. Turk Telekom Logo PNG (2016 – Now)

Turk Telekom Logo PNG (2016 – Now) 1
Turk Telekom Logo PNG (2016 – Now)
Turk Telekom Logo PNG (2016 – Now) 2
Turk Telekom Logo PNG (2016 – Now)
Turk Telekom Logo PNG (2016 – Now) 3
Turk Telekom Logo PNG (2016 – Now)

2. Turk Telekom Logo PNG (1995 – 2016)

Turk Telekom Logo PNG (1995 – 2016)
Turk Telekom Logo PNG (1995 – 2016)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)