Tupperware Logo PNG

Tupperware Logo PNG – Tupperware Brands Corporation, trước đây là Tupperware Corporation, là một công ty Marketing đa cấp của Mỹ. Trọng tâm chính của nó là các sản phẩm nhà bếp và gia dụng, và nó đặc biệt được biết đến với dòng sản phẩm hộp nhựa để đựng thực phẩm.

1. Tupperware Logo PNG (2007 – Now)

Tupperware Logo PNG (2007 – Now) 1
Tupperware Logo PNG (2007 – Now)
Tupperware Logo PNG (2007 – Now) 2
Tupperware Logo PNG (2007 – Now)
Tupperware Logo PNG (2007 – Now) 3
Tupperware Logo PNG (2007 – Now)

2. Tupperware Logo PNG (1974 – 2007)

Tupperware Logo PNG (1974 – 2007)
Tupperware Logo PNG (1974 – 2007)

3. Tupperware Logo PNG (1958 – 1974)

Tupperware Logo PNG (1958 – 1974)
Tupperware Logo PNG (1958 – 1974)

4. Tupperware Logo PNG (1951 – 1958)

Tupperware Logo PNG (1951 – 1958)
Tupperware Logo PNG (1951 – 1958)

5. Tupperware Logo PNG (1946 – 1951)

Tupperware Logo PNG (1946 – 1951)
Tupperware Logo PNG (1946 – 1951)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)