Tuborg Logo PNG

Tuborg Logo PNG – Tuborg là một công ty sản xuất bia của Đan Mạch được thành lập vào năm 1873. Từ năm 1970, nó là một phần của Tập đoàn Carlsberg.

1. Tuborg Logo PNG (New)

Tuborg Logo PNG (New) 1
Tuborg Logo PNG (New)
Tuborg Logo PNG (New) 2
Tuborg Logo PNG (New)

2. Tuborg Logo PNG (Old)

Tuborg Logo PNG (Old)
Tuborg Logo PNG (Old)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)