Tropicana Logo PNG

Tropicana Logo PNG – Tropicana Brands Group là tên của một công ty đồ uống trái cây đa. Nó được thành lập vào năm 1947 bởi Anthony T. Rossi ở Bradenton, Florida. Từ năm 1998 đến năm 2021, nó là một công ty con của PepsiCo nhưng vào tháng 8 năm 2021, 61% cổ phần trong số đó đã được bán cùng với các thương hiệu nước trái cây khác với giá 3.3 tỷ USD cho PAI Partners, PepsiCo giữ 39% cổ phần còn lại.

1. Tropicana Logo PNG (2017 – Now)

Tropicana Logo PNG (2017 – Now)
Tropicana Logo PNG (2017 – Now)

2. Tropicana Logo PNG (2009 – 2010)

Tropicana Logo PNG (2009 – 2010)
Tropicana Logo PNG (2009 – 2010)

3. Tropicana Logo PNG (2007 – 2017)

Tropicana Logo PNG (2007 – 2017)
Tropicana Logo PNG (2007 – 2017)

4. Tropicana Logo PNG (2003 – 2007)

Tropicana Logo PNG (2003 – 2007)
Tropicana Logo PNG (2003 – 2007)

5. Tropicana Logo PNG (1998 – 2003)

Tropicana Logo PNG (1998 – 2003)
Tropicana Logo PNG (1998 – 2003)

6. Tropicana Logo PNG (1992 – 1998)

Tropicana Logo PNG (1992 – 1998)
Tropicana Logo PNG (1992 – 1998)

7. Tropicana Logo PNG (1986 – 1992)

Tropicana Logo PNG (1986 – 1992)
Tropicana Logo PNG (1986 – 1992)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)